Drewniany dom na Boernerowie, córki Tokarzewskiego – Karaszewicza, w rejestrze zabytków nieruchomych

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego dom przy ul, Telefonicznej 18 na Osiedlu Boernerowo (I Osiedle Łączności) w Warszawie.

Rys historyczny

Dom mieszkalny przy ulicy Telefonicznej 18 został zbudowany, pomiędzy wiosną 1932 a zimą 1933. Jego właścicielką została małoletnia wówczas Irena Tokarzewska-Karaszewiczówna, córka generała Michała Tokarzewskiego – Karasrewicza, występującego w jej imieniu. Dom po wojnie został zajęty przez wojsko. 7 lutego 1953 r, został sprzedany. Obecnie jest własnością Skarbu Państwa, a jego zarządcą jest miasto Stołeczne Warszawa.

Michał Karasiewicz – Tokarzewski był generałem dywizji Polskich Sił Zbrojnych, w 1964 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni, twórcą Związki Walki Zbrojnej, która później przekształciła się w Armię Krajową.

  

Budynek przy ul, Telefonicznej 18 jest wartościowym przykładem dawnej podwarszawskiej architektury okresu międzywojennego oraz dokumentem rozwoju przestrzennego tego rejonu z jej typową drewnianą zabudową. Budynek wyróżnia się wysokim stopniem i dobrym stanem oryginalnej substancji, w tym konstrukcji i formy architektonicznej wraz z pierwotnym w większości układem pomieszczeń, częścią stolarki drzwiowej, drewnianymi podłogami i schodami. Przedmiotowy budynek stanowi świadectwo rozwoju osiedla Boernerowo, które po przemianach administracyjnych stała się także częścią układu przestrzennego oraz tożsamości obecnej warszawskiej dzielnicy Bemowamówi prof. Jakub Lewicki.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły