Znika siedziba Polskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego Warimex przy Wilczej 50/52

Budynek powstał przed 1950 rokiem, przy narożniku ulic Wilczej i Poznańskiej. Najwyższa środkowa część liczyła 6 kondygnacji. Z budynkiem Warimexu zharmonizowano odbudowywaną w tym czasie na potrzeby biurowe kamienicę z 1899 roku przy Wilczej 46. Ciąg odbudowanych na przełomie lat 40. i 50. kamienic wzdłuż Wilczej od Marszałkowskiej do Poznańskiej oraz biurowiec Warimexu stanowiły dobry przykład jak mogłaby wyglądać odbudowana Warszawa, gdyby nie pojawił się socrealizm – czytamy na portalu Tu było, tu stało.

Obecnie prowadzona jest rozbiórka budynku, a miejscu biurowca Warimexu ma powstać hotel posiadający 170 pokoi oraz cześć konferencyjną i podziemny garaż

W latach 60. główna część biurowca Warimexu została nadbudowana o dwie kondygnacje. W tym stanie budynek przetrwał do czasów współczesnych.
Aktualny właściciel budynku uznał, że gmach nie spełnia oczekiwań jakie stawia się współczesnym biurowcom.  Obecnie prowadzona jest rozbiórka budynku, a w miejscu biurowca Warimexu ma powstać hotel posiadający 170 pokoi oraz cześć konferencyjną i podziemny garaż.

Budynek znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Poznańskiej.  Budynek nie został wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków. Jednak zgodnie z zapisami tego planu dla działki 13U, czyli przy Wilczej 50/52 w § 49. Dla terenu 13U ustala się:
2) obowiązujące linie zabudowy – wg rysunku planu;
3) zachowanie budynków frontowych zabudowy istniejącej;
4) dla niższej części budynku od strony ul. Poznańskiej dopuszcza się nadbudowę
budynku o jedną kondygnację.

Dlaczego zatem mamy do czynienia z rozbiórką budynku wbrew zapisom MPZP?

Plan po wielu dyskusjach został uchwalony 30.11.2017 przez Radę Warszawy. Jednak już 5.01.2018 wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające część zapisów tego planu. Od tej decyzji władze Warszawy odwołały się do Wojewówdzkiego Sądu Adminstracyjnego, który cześć decyzji wojewody unieważnił, cześć podtrzymał. Podobny wyrok wydał następnie Naczelny Sąd Adminstracyjny, W efekcie MPZP zarówno w części pisemnej jak i graficznej nie obowiązuje dla 54 wybranych obszarów, w tym również i interesującego nas 13U. Wojewoda swoją decyzję motywował wprowadzeniem istotnych zmian bez ponowienia procedur związanych z wyłożeniem planu. W przypadku działki 13U problem dotyczył dopisania maksymalnej wysokości zabudowy – 28 metrów.

W efekcie budowa będzie prowadzona na podstawie wydanych warunków zabudowy. Zgodne z zapisami MPZP pozostają linia zabudowy i maksymalna wysokość części budynku. Również zmiana funkcji z biurowej na hotelową jest zgodna z planem, który przeznacza ten tere n na potrzeby usług z zakresu obsługi finansowej, biur, administracji, ale dopuszcza też usługi z zakresu handlu detalicznego, turystyki, kultury, gastronomii, nauki, zdrowia. Zmiana funkcji na hotel mieści się w tym zakresie. Jedyne czego plan nie dopuszcza to rozbiórka budynku. Skoro jednak zapisy planu w tym miejscu nie obowiązują to biurowiec można wyburzyć i oszczędzając przy tym, bo przebudowa byłaby droższa niż budowa nowego obiektu.

Ponad to

Mieszkańcy południowego Śródmieścia stracą na dwa lata popularne i dogodne dla nich działające sezonowo miejsce poboru wody oligoceńskiej. Obecnie będą mieć do dyspozycji tylko ujęcia przy al. Armii Ludowej i na Rynku Soleckim. Ten problem można było rozwiązać inaczej. Na przykład przenosząc ujęcie na narożnik koło zespołu szkół gastronomicznych. Jednak skończyło się tylko na kartce z ZTP z przeprosinami za utrudnienia.

  

za; Tu było, tu stało

1. Siedziba Polskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego Warimex przy WIlczej 50/52 stan z 15.07.2023. Fot. K. Olszak/TBTS, Informacja o likwidacji ujęcia wody oligoceńskiej. 29.10.2023 Fot. K. Olszak/TBTS

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły