[NASZ NEWS] Zniszczenia w Parku Natolińskim są ogromne! Najpiękniejszy park doby oświecenia ulega przyrodniczej degradacji!

Historia zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie zaczyna się za panowania Jana III Sobieskiego. Wtedy król kupił wieś Milanowo, w której skład wchodził również las, na terenie dzisiejszego Natolina. W Milanowie zbudował pałac w Wilanowie, a na Natolinie stworzył Bażantarnię i zwierzyniec, w którym polował. Później właścicielami byli Czartoryscy i Potoccy. Niestety, park nie jest dostępny dla zwiedzających, z wyjątkiem zorganizowanych spacerów z przewodnikiem. A dzisiejszy obiekt jest we władaniu Centrum Europejskiego Natolin, które zdaniem społeczników doprowadziło ten piękny park do przyrodniczej degradacji. Sprawa niestety ciągnie się latami. I nie wiadomo co dalej będzie.

Pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

16 czerwca 23 roku na ręce profesora Lewickiego przesłano następujące pismo.

Szanowny Panie Profesorze,

Park Natoliński znajdujący się w Warszawie był kiedyś nazywany najpiękniejszym parkiem romantycznym doby oświecenia. Dziś jest to park zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem 9311 (647/1). Zgodnie z literą Ustawy o ochronie zabytków stanowi świadectwo minionej epoki, a tamtejsze drzewostany powinny być objęte ochroną prawną jako zabytkowe założenie parkowe. Administracja państwowa powinna zapewnić warunki prawne i finansowe, które gwarantują utrzymanie obiektu. Dodatkowo powinno się propagować wiedzę o zabytku, a jednym z elementów jest nadzór społeczny poprzez powszechną możliwość zwiedzania obiektu. Ochroną powinny być objęte formy zaprojektowanej zieleni, całe układy urbanistyczne.

Odwołując się do Karty florenckiej, chronione powinny być autentyczne cechy parku w tym układ przestrzenny, ukształtowanie terenu, szata roślinna, układ drogowy, zabytki. Szata roślinna powoduje jednak zmianę układu roślinnego, zwłaszcza drzew. Jak długo drzewostan jest ukształtowany przez oryginalną kompozycję tak długo mamy do czynienia z konkretnym dziełem ludzkim, z danej epoki stworzonej przez konkrentego twórcę. Dlatego struktura wieku drzewostanu w parkach zabytkowych powinna być podstawą operatów pielęnacyjnych i projektów gospodarki drzewostanami w parkach zabytkowych. Niestety przez okres obserwacji Parku Natolińskiego, czyli od czasu ok. 8 lat, kiedy powstała koncepcja Petycji w sprawie wolnego dostępu do Parku Natolińskiego https://www.petycjeonline.com/…/wolny_dostep_do_parku…/ , obserwujemy ciągłą degradację tamtejszych drzewostanów, co oznacza sukcesywną degradację obiektu zabytkowego. Prowadzona jest w tym zakresie dokumentacja zdjęciowa ukazująca postępujące zniszczenia pierwotnej kompozycji parku zabytkowego.

Dodatkowo CEN Natolin, któremu podlega obiekt parkowy, wspiera osoby popularyzujące park zabytkowy jako „pierwotną puszczę”, następnie umożliwia im zarobkowanie w obiekcie, co wywołuje błędne przekonanie opinii publicznej, że mamy do czynienia z rezerwatem ścisłym a nie parkiem zabytkowym. Tego typu działania, być może mają na celu, wstrzymywanie kosztownych prac dendrologicznych na terenie Parku Natolińskiego. Tego typu poglądy przyczyniają się też do wspierania poglądów, mających na celu zniszczenie jego zabytkowej struktury roślinnej. Zauważono również wykorzystywanie dróg parkowych do poruszania się samochodami przez władze CEN Natolin, przywiązywanie psów do budek strażników, brak reakcji na zarastanie parku, pozostawianie zwalonych drzew na płotach itp. CEN Natolin podlega w praktyce Ministerstwu Spraw Zagranicznych i KPRM. Brak pełnego dostępu do obiektu powoduje blokowanie przepływu informacji o procesach mających miejsce na terenie parku zabytkowego. Widoczne jednak zniszczenia przez płot wskazują na zarastanie dawnych dróg parku romantycznego, zakrzewianie starych dębów, co powoduje ich obumieranie ze względu na brak światła i wody.

 


Tak wyglądał obiekt 200 lat temu


 

Efektem są też zanikające stanowiska żuka pachnicy, która preferuje wystawione na słońce stare drzewa parkowe. CEN Natolin nie wykorzystuje wiedzy dendrologów PAN, którzy wskazują od lat jak powinna być prowadzona prawidłowa ochrona drzewostanów w rezerwatach i parkach. Trudno obliczyć obecne straty społeczne i kulturowe, które wystąpiły w ciągu 8 lat zarządu CEN Natolin. Jednak gdyby porównać stan Parku w Wilanowie i Łazienkach Królewskich, Parku Arkadia, wpływy finansowe osiągnięte przez te muzea i jednostki kultury liczone są w milionach zysków, możemy zatem mówić w przypadku braku dostępu do Parku Natolińskiego o utracie wartości społecznych, kulturowych, finansowych o wielkich rozmiarach.

Dewastowanie parku zabytkowego odbywa się w wyniku przekazania w zarząd niekompetentnej organizacji politologicznej, a nie w ręce ludzi kultury i muzealników. Chcę również zwrócić uwagę, że problem braku pełnego dostępu do obiektu opisał Rzecznik Praw Obywatelskich, a także podjęła w tej sprawie uchwałę rada Dzielnicy Wilanów. Proszę o spotkanie w tej kwestii, przekażę wtedy dokumentacje zdjęciową. Sugeruję również, wspólną społeczną kontrolę wraz z radnym Ursynowa i Wilanowa stanu Parku Natolińskiego.

Dwa lata temu społecznicy opublikowali ten oto film

 

 

za: Dolina Służewiecka- miasto wolne od hałasu

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły