Czy wiecie, że Cmentarz Kamionkowski to prawdopodobnie jedyny zachowany cmentarz przykościelny na terenie Warszawy?

Cmentarz Kamionkowski jest najstarszą nekropolią w granicach dzisiejszej Warszawy. Chowano na nim zmarłych począwszy od XIII w. Służył mieszkańcom aż do roku 1887, kiedy to jego funkcje przejął cmentarz na Bródnie. Pierwotnie była tu wieś Kamion i stał w niej kościół, a w nim łaskami słynąca figura Matki Boskiej, nazwanej kamionkowską. W czasie potopu szwedzkiego i bitwy o Warszawę drewniany kościół spłonął.

Rys historyczny

Na cmentarzu kamionkowskim spoczywają liczne pokolenia mieszkańców wsi Kamion, a następnie Pragi. Pogrzebani na nim zostali również polegli w bitwie o Warszawę ze Szwedami w 1656 r., żołnierze Insurekcji Kościuszkowskiej z 1794 r. z gen. Jakubem Jasińskim i gen. Tadeuszem Korsakiem na czele, żołnierze Powstania Listopadowego z 1831 r., polegli podczas bitwy pod Grochowem, oraz żołnierze I i II wojny światowej.

Miejscowa ludność, wbrew zakazom władz carskich, rozbudowała w 1912 r. istniejącą na cmentarzu kostnicę, zamieniając ją w kaplicę, gdzie odprawiano Mszę św., a 22 lutego 1917 r. utworzona została przy niej parafia pod wezwaniem Bożego Ciała. W roku 1921 zapadła decyzja wzniesienia na terenie dawnego cmentarza kamionkowskiego świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej.

  

Obecny kościół otaczają już tylko resztki nekropolii, na której zachowało się mniej więcej pięćdziesiąt wykonanych z piaskowca nagrobków. Po dawnym drewnianym kościele pozostała drewniana dzwonnica, a w niej dwa dzwony, starszy z 1772 roku. Cmentarz jest wielokrotnie starszy od budynku świątyni – przez wiele wieków była na jego terenie wyłącznie drewniana kaplica. Są na nim pogrzebani ludzie wszelkiego stanu. Znajdują się tam pomniki upamiętniające m. in. bohaterów insurekcji kościuszkowskiej – Jakuba Jasińskiego (patrona pobliskiego liceum) i Tadeusza Korsaka.

Nekropolia skrywa wiele tajemnic. Mieszkańcy co roku pamiętają o zmarłych i nawiedzają mogiły, zostawiając znicze – symbole pamięci o zmarłych, nawet jeśli pochówki sa nieprzeprowadzane od 1887 roku – niedługo przed włączeniem Kamionka do Warszawy.

za; Nasza Praga Południe, kamionek.warszawa.pl

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły