Warszawski strażnik miejski z nagrodą „Adony”, przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego

Nieobojętni na zło, gotowi do działania, do niesienia pomocy innym. Dzięki takim ludziom buduje się nasza codzienna solidarność, buduje się cierpliwie lepsza, wolna Polska, o którą walczyło pokolenie Armii Krajowej. Chcemy, aby ich świadectwo, ich praca stanowiły przykład dla innych, że warto dzielić się dobrem – takie motto przyświeca nagrodzie „Anody”. Jan Rodowicz ps. „Anoda” to polski żołnierz ruchu oporu w okresie II wojny światowej, porucznik Armii Krajowej, podharcmistrz, członek Grup Szturmowych Szarych Szeregów, żołnierz Kedywu, powstaniec warszawski, działacz podziemia antykomunistycznego w ramach Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

Irek Krawczyk to niesamowity facet

Irek Krawczyk to niesamowity facet. Skromny, jakby niewidoczny – na co dzień niesie pomoc osobom w kryzysie bezdomności. W sobotę stanął na scenie muzeum @pw1944 w gronie finalistów Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Jesteśmy bardzo bardzo dumni!

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły