Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpisie do rejestru zabytków budynków przy ulicy Mysiej 3 i willi przy ulicy Pogonowskiego 10 w Warszawie

Tydzień temu Sąd orzekł, że budynek warszawskiego Kina Relax, gmach d. cenzury przy ul. Mysiej 3 oraz willa przy ul. Pogonowskiego 10 na Żoliborzu muszą zostać usunięte z gminnej ewidencji zabytków. Konserwator wyjaśnił, że wszystko zaczęło się w maju, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy ustawy o ochronie zabytków na podstawie, których prezydenci, burmistrzowie, czy wójtowie gmin włączają obiekty do gminnej ewidencji zabytków naruszają zapisy Konstytucji. Tryb określony ustawą, który był dotąd stosowany nie zapewnia właścicielom ochrony ich praw.

Prof.Lewicki zapowiada rozpoczęcie kolejnych wpisów dotyczących wykreśleń z GEZ

Dzięki tej decyzji obiekty o ważnej historycznej wartości, podlegają obecnie ochronie konserwatorskiej. Wcześniej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały wykreślone z Gminnej Ewidencji Zabytków. Zostały pozbawione ochrony. Dzięki rozpoczętej procedurze wszelkie prace przy nich wymagają uzgodnień z MWKZ. Chroniony jest natomiast, też wykreślony z GEZ budynek kina Relax przy ulicy Złotej. W 2019 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Prof.Lewicki zapowiada rozpoczęcie kolejnych wpisów dotyczących wykreśleń z GEZ.

za; MWKZ

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły