Równi i równiejsi? W ustawie o elektromobilności wymienione zostały pojazdy zwolnione z zakazu wjazdu do tzw. stref czystego transportu

Na stronie Komitetu Społecznego”Kraków dla Kierowców” pojawił się niezwykle ważny szczegół, o o którym zapewne mało kto wie.

Wyłączenie służb?

W art. 39 ust. 2 ustawy o elektromobilności wymienione zostały pojazdy szczególne, zwolnione z zakazu wjazdu do tzw. stref czystego transportu. Należą do nich m.in.: pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych.

Ten zapis to jeden z wielu dowodów, że ustawodawca ma głęboko w pogardzie ludzi, którym de facto nakaże zmianę pojazdu, skoro od tego obowiązku wyłącza służby, dysponujące ogromnymi budżetami, a które nie muszą ponosić wydatków z tytułu absurdalnych przepisów, jakie gminy mogą wprowadzać na swoim terenie.

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły