[KOMENTARZ] 18 października 2023 r. doszło do potrącenia dziecka przez jadący pojazd – fakty i brednie

W dniu 18 października 2023 r. w godzinach przedpołudniowych w Żorach na ul. Głównej doszło do potrącenia dziecka przez jadący pojazd. Komenda Miejska Policji w Żorach napisała w swoim komunikacie, iż: „W wyniku analizy nagrań z kamer znajdujących się w pobliżu, a także informacjom od uczestników i świadków zdarzenia, mundurowi dowiedzieli się, iż chłopiec wybiegł ze sklepu, a następnie wbiegł pod nadjeżdżający pojazd w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych.” [1]

Według BRD24.PL – ustalenie dokonane przez funkcjonariuszy:

„To nie do końca prawda.” [2]
Co widać na nagraniu z monitoringu:
1) przebieganie przez jezdnię;
2) przebieganie przez jezdnię na skrzyżowaniu, poza przejściem dla pieszych;
3) wbieganie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
4) wbieganie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd;
5) awaryjne, nagłe zatrzymanie pojazdu po przejechaniu kilku metrów od miejsca kolizji.

Ad 1.
Takie zachowanie jest jednoznacznie zabronione przez art. 14 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym [3] (dalej: Prd), według którego „ZABRANIA SIĘ (…) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów”.

Ad 2.
W myśl art. 13 ust. 2 zd. drugie Prd – PRZECHODZENIE w takim miejscu jest DOZWOLONE, jednak w myśl art. 13 ust. 3 Prd – „TYLKO POD WARUNKIEM, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów”, zaś pieszy „jest OBOWIĄZANY ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów IŚĆ drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.”

Ad 3.
Takie zachowanie jest oczywiście sprzeczne z art. 14 pkt 1 lit. b Prd, według którego „ZABRANIA SIĘ (…) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów (…) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi”. W momencie przekraczania przez pieszego krawędzi jezdni – widoczność drogi była ograniczona z prawej strony przez oddalającego się busa, co mogło skutkować niedostrzeżeniem pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony, gdyby taki pojazd akurat nadjeżdżał. Co istotne – żaden przepis nie zabrania wchodzenia na POBOCZE ani przebywania na nim przez pieszego, zatem pieszy mógł (i powinien) dojść aż do linii krawędziowej i dopiero tam czekać na możliwość wejścia na jezdnię. Stamtąd miałby o wiele lepszą widoczność również na to, co działo się po jego lewej stronie, niż z miejsca obok pojazdu zaparkowanego poza drogą, na terenie przed sklepem.

Ad 4.
Takiego działania zakazuje art. 14 pkt 1 lit. a Prd, według którego „ZABRANIA SIĘ (…) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów (…) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych”.
Skutki takiego zachowania – można zobaczyć na filmie.

Ad 5.
DYSTANS, jaki został pokonany przez pojazd po potrąceniu pieszego, jak również CZAS, jaki minął od momentu rozpoczęcia przekraczania przez pieszego linii krawędziowej, oddzielającej POBOCZE (na którym całkowicie zgodnie z prawem mógł przebywać i poruszać się w dowolny sposób – nie tylko idąc, ale również biegnąc czy skacząc…) od JEZDNI – zupełnie jednoznacznie wskazują, że kierujący tym pojazdem DOPEŁNIŁ swoich obowiązków, poruszając się z prędkością dozwoloną w obszarze zabudowanym i zachowując szczególną ostrożność, natychmiast REAGUJĄC na zmianę warunków i sytuacji na drodze, polegającej na BEZPRAWNYM wbiegnięciu przez pieszego na jezdnię.
Skutki tego zdarzenia mogły być znacznie bardziej poważne, gdyby kierujący mniej uważnie obserwował sytuację na drodze.
.
Natomiast według BRD24.PL – najważniejsze jest to, że dziecko miało jaskrawą kurtkę [4], zaś kierujący powinien z góry założyć, że „dziecko na chodniku, które najwyraźniej zamierza wkroczyć na jezdnię, może się zachować inaczej niż dorosły człowiek” [2].
Czyli – według BRD24.PL kierujący powinien w takiej sytuacji Z GÓRY ZAKŁADAĆ, że dziecko WBIEGNIE na jezdnię.
Zwłaszcza, gdy dziecko ma jaskrawą kurtkę – bo taka kurtka zapewne „daje +10 do prędkości”, zaś w kurtce niejaskrawej – dziecko na jezdnię wejdzie, a nie wbiegnie.

Abstrahuję w tym miejscu od miażdżąco NEGATYWNEJ oceny, jaką w ten sposób portal BRD24.PL wystawił systemowi oświaty, a w szczególności skuteczności nauczania OBOWIĄZKOWEGO przedmiotu pod nazwą „WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE” (tutaj chyba powinno w jakiś sposób zareagować Ministerstwo Edukacji i Nauki).
Istotne jest to, że niestety nie doprecyzowano, jakie konkretnie DZIAŁANIA miałby powziąć kierujący w związku z takim założeniem.

  

Mam zatem takie oto PYTANIE

Czy kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca, w którym obok jezdni stoi dziecko ubrane w jaskrawą kurtkę, zgodnie z sugestiami BRD24.PL zakładając, że dziecko to – chociaż w tym momencie jeszcze STOI i ROZGLĄDA SIĘ, to jednak za chwilę NA PEWNO WBIEGNIE na jezdnię, powinien:
A) zatrzymać się i WPUŚCIĆ to dziecko na jezdnię, ale tylko wtedy, gdy z przeciwka nie nadjeżdża żaden inny pojazd?
B) zatrzymać się i WPUŚCIĆ to dziecko na jezdnię – również wówczas, gdy z przeciwka nadjeżdża jakiś inny pojazd?
C) użyć SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO I ŚWIETLNEGO w celu ostrzeżenia tego dziecka i innych uczestników ruchu o NIEBEZPIECZEŃSTWIE?
D) zadzwonić pod 112 i poinformować Policję o NIEBEZPIECZNYM ZACHOWANIU dziecka, które STOI OBOK jezdni?
E) zrobić coś jeszcze innego…?

Serdecznie zapraszam do dyskusji na ten temat. A może sam Łukasz Zboralski, czyli redaktor naczelny BRD24.PL, identyfikujący się na X (dawniej: Twitter) jako „ekspert tematyki BRD” – odpowie na to pytanie…?
________
Materiały źródłowe:
[1] „Ze sklepu prosto pod koła samochodu”
Komenda Miejska Policji w Żorach
https://zory.policja.gov.pl/…/370367,Ze-sklepu-prosto…
[2] „Dziesięciolatek w Żorach wbiegł prosto przed auto.”
BRD24.PL
https://www.brd24.pl/…/dziesieciolatek-w-zorach-wbiegl…/
[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Tekst ujednolicony (format PDF):
https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU1997098…/U/D19970602Lj.pdf
[4] „Widzisz dziecko w jaskrawej kurtce, które stoi na krawężniku i się rozgląda. Co robisz?”
BRD24.PL
https://www.facebook.com/portalbrd24/posts/815276443936275

za; Przemysław Przybylski, PrzPrzemyślenia

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły