71 lat temu Sąd Najwyższy PRL zatwierdził wyrok śmierci na gen. Auguście Emilu Fieldorfie

„Nil” był generałem brygady Wojska Polskiego, zastępcą Komendanta Głównego AK, organizatorem i szefem Kedywu KG AK, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

Rys biograficzny

Fieldorf rok później wstąpił do Wojska Polskiego – został dowódcą plutonu, a wkrótce potem dowódcą kompanii ckm. Wziął udział w kampanii kijowskiej i bitwie białostockiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie awansował na stopień majora, a następnie podpułkownika. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po bitwie pod Iłżą próbował przedostać się do Francji, jednak został zatrzymany na granicy sowieckiej i internowany. Zbiegł. Fieldorf skończył kursy sztabowe we Francji. Tam też mianowano go na pułkownika. W latach 1940-1945 działał w konspiracji. Wydał rozkaz likwidacji generała SS, Franza Kutschery. Aresztowało go NKWD, jednak pozostający pod pseudonimem August Emil Fieldorf został nie rozpoznany.

  

Zesłano go do obozu pracy, skąd wyszedł w 1947 r. Już nigdy nie powrócił do pracy konspiracyjnej. Po ogłoszeniu obietnicy amnestii w 1948 r. podał swoje prawdziwe nazwisko i zyskał potwierdzenie swojej służby wojskowej. W rezultacie został aresztowany przez UB. Przeprowadzono sfingowany proces, w którym skazano Fieldorfa na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. w Warszawie.

Dziś Rosja walczy z „faszystami” z Ukrainy. Wcześniej wrogami byli polscy „faszyści”

Proces gen. Fieldorfa był parodią. W uzasadnieniu wyroku napisano m.in.: „Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał za niezbędne całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci„. O akt łaski do prezydenta Bieruta wystąpili ojciec i żona generała, Janina. 87-letni ojciec pisał: „zwracam się tedy ja, zgrzybiały starzec do dostojnego obywatela Prezydenta z najgorętszą prośbą ojcowskiego serca o skorzystanie z konstytucyjnego prawa łaski w stosunku do mego syna Augusta Emila Fieldorfa. Kraków. 24.10.1952. Andrzej Fieldorf.

Bolesław Bierut z prawa łaski nie skorzystał

Gen. August Emil Fieldorf został powieszony po sfingowanym procesie 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim. Wyrok śmierci został wykonany na podstawie sfabrykowanego oskarżenia – mówiła córka gen. Fieldorfa, Maria Fieldorf-Czarska. – Po czterech latach zostało ono umorzone z powodu braku dowodów winy, niemniej jednak wyrok śmierci na moim ojcu został wykonany.

Kto dokonał tej zbrodni? – To jest Fejga Mindla Danielak, znana jako Helena Wolińska – powiedział gość programu, prof. Jan Wysocki – która korzystała z praw demokracji brytyjskiej.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły