Rusza trzecia edycja konkursu „PGE Turniej Maszyn Wodnych”

W poniedziałek, 6 listopada br., rozpoczynają się eliminacje regionalne do konkursu „PGE Turniej Maszyn Wodnych 2023″ organizowanego przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną i Fundację PGE. To już trzecia edycja konkursu, w której uczniowie szkół podstawowych i średnich wykażą się umiejętnością budowy modelu turbiny przetwarzającej energię potencjalną wody na energię mechaniczną.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ambasada RP w Wilnie

Tegoroczna trzecia edycja zostanie rozegrana w formie 13 eliminacji regionalnych, które odbędą się od 6 do 28 listopada br. Po raz pierwszy jeden z konkursów eliminacyjnych odbędzie się poza granicami Polski – w Wilnie. Eliminacje regionalne na Litwie odbędą się 8 listopada br. i skierowane są do młodzieży uczącej się w polskich szkołach. W Polsce eliminacje odbędą się w 12 miastach: Siedlce (6 XI), Ełk (9 XI), Wrocław (13 XI), Katowice (14 XI), Tarnów (16 XI), Lublin (17 XI), Skierniewice (21 XI), Zalasewo (22 XI), Zielona Góra (24 XI), Szczecin (25 XI), Wejherowo (27 XI) i Bydgoszcz (28 XI). Najlepsze drużyny wezmą udział w turnieju finałowym, który zaplanowany został w terminie od 7 do 8 grudnia br. na Politechnice Warszawskiej.

 

Konkurs „Turniej Maszyn Wodnych” przyczynia się do popularyzacji wiedzy z zakresu fizyki oraz zwraca uwagę młodzieży szkolnej na możliwość wykorzystania zasobów wodnych jako odnawialnego źródła energii. Rozwój tej gałęzi OZE ma istotne znaczenie w polskiej energetyce, dlatego tak ważne jest, aby obecne i przyszłe pokolenia miały praktyczną wiedzę w tym zakresie.powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

W poprzednich dwóch edycjach „PGE Turniejów Maszyn Wodnych i Wiatrowych” wzięło udział ponad 2500 uczniów i nauczycieli, którzy zbudowali 326 turbin wodnych i 507 turbin wiatrowych. Wzrost liczby uczestników cieszy, ale także stawia nowe wyzwania przed organizatorami. W tym roku zwiększamy liczbę eliminacji w kraju z ośmiu do dwunastu, a także po raz pierwszy przeprowadzimy eliminacje dla polskich uczniów na Litwie. Mamy nadzieję, że zainteresowanie naszym konkursem przełoży się na zwiększenie liczby uczniów, którzy wybierają zawody techniczne oraz ścisłe kierunki studiów – powiedział Piotr Jarek, prezes Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej.

Na uczniów czekają atrakcyjne nagrody. Trzy najlepsze drużyny w każdej konkurencji, podczas eliminacji regionalnych otrzymają elektronarzędzia, które posłużą młodym konstruktorom do tworzenia nowych projektów i rozwijania technicznych zainteresowań. Laureaci turnieju finałowego otrzymają nagrody o wartości: I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł, III miejsce 1500 zł.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ambasada RP w Wilnie. Partnerem konkursu, natomiast zostały dwie uczelnie wyższe: Uniwersytet Zielonogórski, który będzie gospodarzem jednych z eliminacji regionalnych oraz Politechnika Warszawska, na której odbędzie się finał konkursu. Studenci zrzeszeni w kołach naukowych, wspierają swoich młodszych kolegów doświadczeniem i dzielą się z nimi wiedzą. Za pośrednictwem przygotowanych materiałów audiowizualnych pomagają młodym konstruktorom jak najlepiej przygotować turbiny wodne do konkursu.

„PGE Turniej Maszyn Wodnych” to szkolny konkurs techniczny zachęcający młodzież do pogłębiania wiedzy zdobytej m.in. podczas lekcji fizyki

To również solidna dawka informacji z obszaru mechaniki i odnawialnych źródeł energii oraz praktycznych umiejętności związanych z budową maszyn. Wykonane przez uczniów prace są testowane na unikatowym stanowisku pomiarowym. Zadaniem turbiny jest wykonanie pracy 100 J poprzez podniesienie 5 kilogramowego ciężarka na wysokość 2 metrów. W konkurencji „Moc” liczy się czas wykonania zadania, a w konkurencji „Wydajność” ilość zużytej wody.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły