Na czym będzie polegać i opierać się odbudowa Pałacu Saskiego?

Nasza koncepcja Pałacu opiera się na założeniu, że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murów i estetyki z przeszłości. Stanowi raczej proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływów współczesności. To zatem nie powrót do tego, co było, ale poszukiwanie dialogu między dbałością o pamięć a zaadresowaniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań – czytamy stronie zwycięzcy koncepcji na odbudowę nie tylko Pałacu Saskiego, pracowni WXCA.

W niniejszej koncepcji, w miejscu dotychczasowych dziedzińców Pałacu Saskiego i kamienic przy ul. Królewskiej zaproponowaliśmy atrakcyjne i reprezentacyjne wnętrza połączone ze sobą czytelnymi przejściami

31 sierpnia 1939 roku stanowi więc bezpośredni, ale nie jedyny punkt odniesienia. Jest raczej stopklatką w długiej historii trwania tej części miasta, w trakcie której Plac Piłsudskiego i otaczające go budynki ulegały wielu zmianom oraz były przedmiotem niezliczonych dyskusji i niezrealizowanych koncepcji na ich przebudowę.

Proces odbudowy a wraz z nim zmiana przeznaczenia obiektów na nowe funkcje daje możliwość przekształcenia wewnętrznej tkanki budynków, nadania im współczesnego wyrazu oraz wykreowania w nich dodatkowej wartości.

W niniejszej koncepcji, w miejscu dotychczasowych dziedzińców Pałacu Saskiego i kamienic przy ul. Królewskiej zaproponowaliśmy atrakcyjne i reprezentacyjne wnętrza połączone ze sobą czytelnymi przejściami. Otwieramy budynki niedostępne niegdyś dla mieszkańców. Tak skonstruowane prześwity i dziedzińce stanowić będą przedłużenie przestrzeni ulic i placów, co zapewni swobodę poruszania się w różnych kierunkach – pomiędzy budynkami, z kamienicy do Pałacu lub Ogrodu Saskiego, z Pałacu na Plac Piłsudskiego. Dzięki temu dotychczasowe ciągi piesze pozostaną niezaburzone, a kubatura Pałacu i kamienic nie będzie stanowić bariery urbanistycznej.

 


 


 

W ten sposób dziedzińce staną się strefami reprezentacyjnymi o współczesnej oprawie architektonicznej, co w pewnym stopniu nawiązuje do projektów przebudowy Pałacu Brühla Bohdana Pniewskiego – klasycznych w formie, ale w duchu swojej współczesności. Nadanie dziedzińcom publicznego charakteru pozwoli przy tym na płynne wiązanie przestrzeni wnętrza i zewnętrza. Dzięki temu Pałac Saski nie tylko zyska lepsze połączenie z Placem Piłsudskiego, ale także nową jakość miastotwórczą – być może po raz pierwszy w historii będzie tak ściśle zintegrowany z miastem.

Za; WXCA

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły