Zarząd Zieleni uspokaja – Nie zniszczymy Golędzinowa!

Post prezentujący zwycięską pracę na koncepcje Parku Naturalnego na Golędzinowie wywołał niemałe poruszenie. Obszar Golędzinowa jest ważny dla nas wszystkich: sąsiadów, warszawskich ornitologów, mieszkańców całej Warszawy – wszystkich, tak jak my, zakochanych w terenach nad Wisłą – pisze na swojej stronie Zarząd Zieleni.

Według nas jest ważny przede wszystkim dla warszawskiej przyrody

Zwiększający się napływ ludzi korzystających z tego terenu jest nieunikniony i będzie się zwiększał z dnia na dzień. Dlatego ten projekt jest przede wszystkim o ochronie przyrody. Dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla kolejnych pokoleń. Zachęcamy do wczytania się w opis projektu pracowni eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec – większość kwestii budzących emocje jest w nim wyjaśniona.

„Fatalny pomysł! Przecież park już tam jest!” / „Gdzie jak gdzie, ale tam przyroda sobie dobrze radziła.”

Park Naturalny tworzymy po to, aby chronić ten teren. Większość obszarów cennych przyrodniczo zostanie zachowana w obecnym kształcie. Natomiast w celu ochrony tego niezwykłego miejsca ingerencja człowieka jest wręcz niezbędna. Tak jak w Parkach narodowych i rezerwatach. Po co? Po to, aby obecność człowieka w sposób przemyślany kontrolować i tak kierować ruchem, aby najcenniejsze obszary po prostu nie zostały zadeptane. Z terenu wiele osób korzysta w sposób świadomy, ale też wiele odwiedzających nie wie, że spuszczając psa ze smyczy zagraża żyjącym tam zwierzętom, a rozkładając na trawie koc piknikowy niszczy akurat drobny, ale istotny fragment siedliska.

„To jest miejsce, któremu wystarczy nie przeszkadzać.”

Przeszkadzać nie, ale jak najbardziej powinniśmy pomagać. W chwili obecnej użytkownicy dostają się na teren Golędzinowa głownie przez jego dwa końce – od strony ZOO i Mostu Gdańskiego oraz od strony Mostu Grota-Roweckiego. To jednak niebawem się zmieni.
Nie unikniemy planowanego rozwoju zabudowy terenów sąsiednich oraz powstania stacji metra, a ten proces spowoduje coraz większy napływ odwiedzających ten obszar. Już teraz możemy się spodziewać kilkunastu tysięcy nowych sąsiadów. Wierzymy, że możliwe jest zachowanie i użytkowanie tego miejsca z poszanowaniem naturalnych procesów, które tam zachodzą i edukacja na temat jego wartości przyrodniczej. I o tym jest ten projekt.

„A co mają począć te wszystkie zwierzęta, które tam żyją?”

Ingerencja w naturalne i dzikie przestrzenie na terenie Golędzinowa będzie minimalna. Strefy aktywności i wzmożonego ruchu zaplanowane są na krańcak Parku, natomiast jego wnętrze ma służyć przede wszystkim ochronie dzikich terenów i rekreacji nie generującej obciążenia dla natury. Tutaj ruch będzie tak pokierowany, aby odwiedzający nie rozdeptywali tych terenów. Np. tak jak w Kampinoskim czy Wigierskim Parku Narodowym. W obradach Sądu konkursowego uczestniczyła pani dr Iwona Dembicz (Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł), a Jej ewentualne uwagi co do wartości przyrodniczej projektu zostały ujęte w zaleceniach pokonkursowych.

  

„Rzeka kwiatów, pole lnu”

W wymaganiach konkursowych nasza jednostka wskazała wiele obszarów cennych przyrodniczo, które już istnieją na obszarze Golędzinowa. Rzeka kwiatów to właśnie taki obszar. Jest efektem działań miasta i UW na tym terenie w 2014 roku. Pamiętajmy, że wcześniej na tym terenie znajdowały się ogródki działkowe, a dzięki m.in. tym działaniom miasta Golędzinów jest dzisiaj tak wyjątkowy. Nie planujemy usuwania tej łąki, a projektanci zakładają kontynuację projektu polegającą na dosiewaniu łąk i rekultywacji przedeptu, który pojawił się jako efekt niekontrolowanego ruchu na tym obszarze. Pole lnu – to nie jest wymysł projektantów, tylko istniejące już na tym terenie malownicze pole lnu.

„Boisko, pumptrack, fontanna i skatepark”

Tak, te elementy pojawiają się w projekcie, jednak zajmują bardzo mały w stosunku do całego terenu obszar, przy samym moście Grota-Roweckiego. To taka strefa buforowa, która zatrzyma część ruchu zmierzającego w kierunku dzikich terenów Golędzinowa. I to jedyny na terenie parku obszar tak aktywny rekreacyjnie, dlatego został zaplanowany na terenie najmniej cennym przyrodniczo i w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie stacja metra.

„Beton!”

Tak, beton pojawia się w projekcie, ale głównie tam, gdzie na Golędzinowie już jest, czyli na wale. Tylko lepszej jakości, równy i dostępny dla wszystkich. Pojawi się też w strefie rekreacyjnej pod Mostem Grota, gdzie w tej chwili jest droga asfaltowa i droga ze starych, betonowych płyt. Podobnych do tych, które są na całej długości wału. Zmora rowerzystów, rodziców z małymi dziećmi, osób korzystających z wózków i wszystkich używających kółek do przemieszczania się. Golędzinowski to przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Dlatego nawierzchnia na wale nie może być asfaltowa, a musi być wykonana z płyt chodnikowych, tak by w razie potrzeby można było ją częściowo zdemontować, a następnie ułożyć po zakończeniu niezbędnych prac hydrotechnicznych.

Wał dla wszystkich, nie tylko dla rowerzystów

Zgodnie z założeniami do konkursu, na koronie wału zostanie stworzony ciąg pieszo-rowerowy, czyli promenada. Chodzi o stworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodzin z małymi dziećmi, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. To te grupy społeczne są dla nas priorytetowe pod względem dostępności terenu i możliwości bezpiecznego przemieszczania się po nim. Bezpieczny ruch musi być zapewniony zarówno wzdłuż, jak w poprzek wału, tym bardziej, że rozbudowa osiedli w sąsiedztwie spowoduje, że ruch będzie się zwiększał. Wykonanie na wale ścieżki rowerowej odbyłoby się kosztem znacznego zawężenia ciągu pieszego, co jest niezgodne ze standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego m.st. Warszawy.

„Dlaczego nie odbyła się dyskusja pokonkursowa? Czy celowo nie chcecie do niej dopuścić?”

Jedna z firm biorących udział w konkursie złożyła odwołanie od jego wyniku do Krajowej Izby Odwoławczej. Do czasu decyzji KIO, organizacja tej dyskusji jest niezgodna z przepisami. Jako jednostka miejska musimy przestrzegać przepisów. Zatem tak jak i Wy, czekamy na termin dyskusji, która odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Będziemy o niej informować.

za; Zarząd Zieleni Miejskiej

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły