PGE Mecenasem wystawy „Nowosielski” i edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie

W ramach współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, PGE będzie realizować projekty edukacyjne, mające na celu zachęcenie szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – do udziału i korzystania z bogatej oferty wydarzeń organizowanych w muzeum. PGE wesprze projekty skierowane zarówno dla najmłodszych dzieci, m.in. Z maluszkiem w Zamku, Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora, jak również lekcje i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz projekty skierowane do dorosłych, jak np. Godzina ze sztuką, czy wykłady z historii sztuki.

PGE została także Partnerem wystawy prac Jerzego Nowosielskiego, zorganizowaną dla uczczenia 100. rocznicy urodzin tego wybitnego malarza

Wszystkie te inicjatywy mają na celu promowanie dziedzictwa kulturalnego i artystycznego, jakie oferuje Zamek, a także zachęcanie do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa we współtworzeniu i korzystaniu z tych wartościowych projektów.

Zamek Królewski w Warszawie to jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Europie oraz pomnik polskiej niepodległości. To historyczna siedziba królów, Sejmu, a także Prezydenta II Rzeczypospolitej. Zamek to muzeum, i galeria sztuki, które wg listy brytyjskiego magazynu „The Art. Newpaper” jest 23 najpopularniejszym Muzeum na świecie, a także ośrodek nauki i edukacji oraz jedno z najważniejszych w Polsce miejsc pełniących funkcje reprezentacyjne na szczeblu państwowym i międzynarodowym.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych mecenasów kultury w Polsce

W ramach projektu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna” wspiera 24 instytucje kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Narodowe w Gdańsku. Objęła mecenatem także: Filharmonię Narodową, Narodowe Forum Muzyki, Polską Filharmonię Bałtycką, Filharmonię Krakowską, Filharmonię Szczecińską, Filharmonię Śląską, Filharmonię Gorzowską, Filharmonię Opolską, Filharmonię Lubelską, Filharmonię Świętokrzyską, Filharmonię Podkarpacką, Filharmonię Dolnośląską, Filharmonię Zielonogórską, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki, Filharmonię Opolską oraz Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina.

PGE wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Tylko w 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób.

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły