Czy chcecie mieć tramwaj przed oknami? Czy chcecie aby Al. Prymasa Tysiąclecia miała swój wylot w ul. Krasińskiego?

Czy chcecie mieć tramwaj przed oknami? Czy chcecie aby Al. Prymasa Tysiąclecia miała swój wylot w ul. Krasińskiego, a następnie przeprawą przez Wisłę na Bródno i dalej w stronę Radzymina?

Twój głos się liczy

Do 29.09. jest termin składania uwag w ramach konsultacji społecznych ws. nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. st. Warszawy. Zarówno nasze Stowarzyszenie, jak i Stowarzyszenie Żoliborzan będziemy składać nasze uwagi do propozycji zawartych w studium. Możecie także składać osobiste uwagi do planu, również wyrażając Waszą opinię w kwestii budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Krasińskiego, jak i względem pozostałych propozycji, jakie proponuje Miasto wysyłając je pod adres: nowe.studium@um.warszawa.pl

 

 

 

za; Stowarzyszenie Zatrasie

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły