Zmniejszenie strefy płatnego parkowania – korzystna alternatywa dla wszystkich!

Strefa Płatnego Parkowania powinna obejmować jedynie obszar o szczególnej wartości turystycznej – Nowe i Stare Miasto oraz ścisłe centrum, a także ewentualnie (zależnie od decyzji okolicznych mieszkańców) Muranów, Powiśle i okolice Politechniki oraz Placu Konstytucji. Nie ma uzasadnienia dla kolejnego jej rozszerzania na następne osiedla Warszawy, natomiast stanowi ona poważną dolegliwość dla uboższych mieszkańców. Polityka miast powinna wspierać, a nie dyskryminować mniej zamożne warstwy społeczne.

Propozycja Fundacja Starzyńskiego dla Warszawy i dojeżdżających do pracy w stolicy: Zmniejszenie strefy płatnego parkowania

Dodatkowo w trakcie wytyczania strefy płatnego parkowania nagminnie zmniejszana jest liczba dostępnych miejsc parkingowych, m.in. poprzez zastępowanie parkowania skośnego i prostopadłego – równoległym. Obecna polityka władz Warszawy nie znajduje uzasadnienia i jest powodowana najprawdopodobniej jedynie kwestiami fiskalnymi. „Opłata” za parkowanie stanowi – w związku z brakiem ekwiwalentnego świadczenia ze strony samorządu – kolejny podatek nakładany przez władze samorządowe na mieszkańców. Dodatkowo retoryka stosowana przez zwolenników powiększania strefy (przekonywanie mieszkańców, że „przyjezdni zajmują ich miejsca” a rozszerzenie strefy to rzekome zjawisko zakończy) rodzi konflikty pomiędzy mieszkańcami różnych dzielnic i osiedli oraz budzi postawy ksenofobiczne.

  

Za; Jakub Dobromilski, Fundacja Starzyńskiego

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły