[KOMENTARZ] Konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów rozstrzygnięty

Tworzymy Park Naturalny Golędzinów! Pojawiło się wiele wątpliwości, czy tworzenie parku na tym terenie ma sens. Wyjaśniamy – nie będzie to typowy miejski park. Naturalny Park, tak jak inne tego typu tereny w całej Polsce, ma służyć ochronie przyrody.​ Chodzi o zmniejszanie presji, niekorzystnego wpływu miasta na ten teren. Tego procesu po prostu nie da się zatrzymać. Mieszkańcy chcą korzystać z bogatych przyrodniczo miejsc w Miasto Stołeczne Warszawa, a my chcemy im to umożliwić – z maksymalnym poszanowaniem przyrody – chwalił się rok temu Zarząd Zieleni, który znów chce dokonać zniszczenia kolejnego zielonego raju, który sam w sobie powinien być po prostu chroniony, a nie „rewitalizowany”.

Park Naturalny Golędzinów będzie największym naturalnym parkiem w Warszawie – tak obiecuje miasto

Powstanie na Pradze-Północ na terenie, który rozciąga się wzdłuż koryta Wisły na długości niemal trzech kilometrów – pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego i zajmuje powierzchnię około 65 hektarów. Od wschodu ograniczony będzie wałem przeciwpowodziowym, a na zachodnim skraju stromą skarpą wiślaną. Tworzymy park, by chronić przyrodę i wspierać wzrost różnorodności biologicznej w naszym najcenniejszym korytarzu ekologicznym, jakim jest Wisła. Chcemy zmniejszyć niekorzystny wpływ miasta na teren, który znajduje się w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Idea parku jest podobna jak w parkach krajobrazowych, co oznacza, że teren będzie zachowany w takiej formie, w jakiej jest on obecnie. Nie będzie on przypominać parków typowo miejskich, gdzie np. buduje się place zabaw czy zakłada nowe rabaty. Na Golędzinowie mogą powstać elementy małej architektury, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej, które będą nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter tego terenu. omysł na ustanowienie parku jest kontynuacją dwóch projektów proekologicznych prowadzonych w ubiegłych latach, które są dofinansowane z Unii Europejskiej.  Pierwszy projekt to odtwarzanie łąk zalewowych Wisły i ten projekt był już realizowany na Golędzinowie.

Drugi projekt to ochrona siedlisk lęgowych gatunków ptaków w warunkach silnej presji aglomeracji warszawskiej. W ramach tego projektu w Dzielnica Wisła powstał Kamień. Pawilon Edukacyjny, który w przyszłości będzie stanowił swoistą bramę do parku.

Przypomijmy Komentarz Stanisława Łubieńskiego, przyrodnika Warszawy

Miasto cały czas jęczy i stęka, że nie ma na nic pieniędzy. Skąd raptem ma forsę na robienie parków, tam gdzie od lat istnieje teren zieleni funkcjonujący w zasadzie jako park? Od 40 lat na wykup czekają bezcenne łąki i turzycowiska Zakola Wawerskiego, ale urzędnicy smutno zwieszają głowy, że to będzie bardzo drogie… Tam przesuńcie te piniążki kochani. Politycy wydają się uzależnieni od dźwięku przecinania wstęgi. To nie jest tworzenie parku, to jest wykorzystywanie terenu zielonego, do tego by z fanfarami nazwać go parkiem. Parków rozpaczliwie potrzebuje cała Warszawa, szczególnie szybko urbanizujące się dzielnice np. bliska, kolejowa Wola. Tymczasem kolejne tereny zieleni (nieuporządkowanej) znikają.

Wszystko z szacunkiem dla przyrody” – pisze prezydent. Przyroda nie potrzebuje szacunku tylko spokoju – 10 czerwiec 2022 rok.

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły