Polacy odważyli się zrobić coś po raz pierwszy – udowodnili, że wskutek ślepego posłuszeństwa większość ludzi była w stanie zabić drugiego człowieka

Znów Polacy odważyli się zrobić coś po raz pierwszy! Ddziewięć na dziesięć osób byłaby w stanie ranić drugiego człowieka prądem pod wpływem autorytetu nawet, gdy tym autorytetem jest robot!! Część z nas byłaby w stanie nawet zabić. Polacy na czele z tym naukowcem jak mi wskazali jako pierwsi w historii światowej psychologii, powtórzyli z takimi detalami słynny Eksperyment Milgrama. Przeprowadzany w latach 1961-1962 na Yale eksperyment zakładający, że nauczyciel raził prądem ucznia pod wpływem zewnętrznego autorytetu miał odpowiedzieć na pytanie, jak mogło dojść do zbrodni II Wojny Światowej. Za każdym razem, gdy uczeń popełniał błąd, nauczyciel miał go razić prądem. Mimo, że była to fikcja nauczyciel miał przekonanie, że robi to naprawdę, bo wcześniej sam próbnie był prądem rażony.

Eksperyment pokazał, że wskutek ślepego posłuszeństwa większość ludzi była w stanie zabić drugiego człowieka

Przez dziesiątki lat eksperymentu nie powtarzano, uznając to za nieetyczne. Polacy na czele z dr Konradem Majem psychologiem, za zgodą polskiej komisji bioetyki powtórzyli eksperyment, również testowo rażąc prądem uczestników. Wykazano, że 90 % osób biorących udział w Polsce w badaniu było w stanie razić drugą osobę prądem w maksymalnej dostępnej w eksperymencie skali. Mimo, że uczestnik rażony prądem krzyczał, wył i mówił, że sprawia mu to skrajny ból, nadal uczestnik był w stanie pod wpływem robotycznego autorytetu razić prądem dalej!!

Wyniki tych badań naukowych polscy naukowcy opublikowali w jednej z największych na świecie kolekcji recenzowanych artykułów – ScienceDirect. Mamy naturalną zdolność do robienia pod wpływem autorytetu nawet potwornych rzeczy. Jesteśmy zdolni nawet zabić. Ślepe posłuszeństwo. Nawet, gdy ten autorytet ma formę cyfrową. Dziś większość autorytetów ma dla nas cyfrową formę.

dr Maciej Kawecki

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły