Zburzono jeden z najstarszych budynków na Kamionku, który był w Gminnej Ewidencji Zabytków

Informacja o wyburzeniu jednego z najstarszych na Kamionku budynku przy ulicy Kamionkowskiej 25 to dla nas zaskoczenie i działanie, które nie powinno mieć miejsca. Budynek znajdował się w Gminnej Ewidencji Zabytków, w ostatnim czasie został włączony do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Powyższe wpisy roztaczały nad nim określoną ochronę prawną.

Będziemy żądać wyjaśnień od właściciela obiektu

Rozbiórki nikt nie uwzględniał i nie opiniował z naszym urzędem. Zgodnie z przepisami prawa może mieć miejsce w przypadku gdy obiekt nie nadaje się do odbudowy lub remontu. Będziemy żądać wyjaśnień od właściciela obiektu, Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy – informuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły