Budynek przy ul. Grójeckiej 184 w Warszawie zabytkiem

Prof. Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek przy ul. Grójeckiej 184 w Warszawie. Decyzja uniemożliwi jego rozbiórkę i wzniesienie w tym miejscu współczesnej wysokiej zabudowy. Obiekt posiada wartości historyczne. W jego rejonie toczyły się walki związane z Powstaniem Warszawskim.

Rys historyczny

Budynek został wzniesiony w 1928 r., na działce należącej początkowo do Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota Robotnicza”, od 1928 r. stanowiącej własność Leona Konrada Wilmana. W 1935 r. kamienica została zakupiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a następnie Tadeusza i Julię Kurowskich (1936). W czasie Il wojny światowej, był ostrzeliwany przez wojska niemieckie. W 1955 r. nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa. Wówczas wykorzystywany był początkowo na cele mieszkalne. Od 1975 r. został dostosowany na siedzibę hotelu robotniczego, następnie po 1980 r. na biurowiec. Mieściły się tam m.in. siedziby Warszawskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego WARSBUD czy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Kanalizacyjnych. W 2017 r. przekazany został spadkobiercom przedwojennych właścicieli.

Kamienica jako autentyczny obiekt stanowi cenny element lokalnej historii ulicy

Nieruchomość to typowy przykład architektury mieszkalnej początku lat 30 XX wieku. Obiekt jest zachowanym przykładem zabudowy tej części Ochoty. Posiada też wartości historyczne jako niemy świadek historii. W tym rejonie toczyły się walki związane z Powstaniem Warszawskim, czego efektem były znacznej wielkości dziury w murach budynku po ostrzale. Kilometr dalej, na tej samej ulicy znajduje się znacznej wielkości upamiętnienie działań wojennych — opracowany pełnoplastycznie Pomnik Barykady Września z 1979. Znane są wizerunki budynku z 1945 r., kiedy budynek nosi ślady znacznych zniszczeń.

Kamienica jako autentyczny obiekt stanowi cenny element lokalnej historii ulicy. Posiada wartości artystyczne, które wyrażają się w skromnej, minimalistycznej estetyce.

 

 

za; MWKZ

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły