„Czy jest Pani/Pan za zakazem sprzedaży aut spalinowych i ograniczeniami nakładanymi na ich użytkowników?” – takie pytanie powinno znaleźć się w jesiennym refeferendum

W związku z informacją o przygotowywanym referendum, zgłaszamy propozycję pytania dotyczącego kwestii transportowych: „Czy jest Pani/Pan za zakazem sprzedaży aut spalinowych i ograniczeniami nakładanymi na ich użytkowników?”

Apelujemy do Państwa posłów i senatorów, o uwzględnienie tej kluczowej dla Polaków kwestii i poparcie naszej inicjatywy

W ostatnich latach nastąpiło wiele zmian, które już przyczyniły się do pogorszenia bezpieczeństwa, swobody i komfortu poruszania się zwłaszcza prywatnymi pojazdami, a także wzrostu kosztów związanych z ich zakupem, posiadaniem oraz użytkowaniem, a szykowane są kolejne niekorzystne zmiany. Sprawa ta dotyka wszystkich Polaków i większości aspektów naszego życia. Obywatele powinni więc mieć możliwość zadecydowania w tej kwestii w referendum. Rzecz dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa, kosztów życia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jej konkurencyjności, dostępności usług i handlu, kwestii praw konstytucyjnych i nabytych, swobody wyboru środków transportu i ich dostępności, itd. Polacy już odczuwają z tego powodu rosnące koszty i obniżenie bezpieczeństwa. A zapowiadane są dalsze niekorzystne zmiany: zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w ogóle, wzrost kosztów paliwa, „koszty emisji” itd. Część z nich jest związana z istniejącymi lub z dopiero planowanymi regulacjami unijnymi, które opierają się niejednokrotnie na niesprawdzonych, czy nienaukowych tezach i
założeniach, mających charakter ideologicznych dogmatów.

Tymczasem badania naukowe, np. przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lubię Miasto na podstawie danych GIOŚ, czy porozumienie Stop Korkom na podstawie danych satelitarnych dostarczonych przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) jasno dowodzą, że nie występuje żaden znaczący
wpływ ruchu aut osobowych na poziom zanieczyszczenia powietrza.

W pandemii COVID-19 prywatne auto było jedynym w 100% bezpiecznym środkiem transportu. Naukowcy, w tym WHO, są tymczasem zgodni że tego typu zagrożenia będą się powtarzać w przyszłości. Ukraińskie kobiety i dzieci przed piekłem wojny uciekały przede wszystkim prywatnymi autami. Zresztą nie sposób
zbombardować wszystkich możliwości ucieczki samochodem, zaś kolej łatwo sparaliżować. Niech więc obywatele sami zadecydują, czy chcą być bezpieczni i nie ponosić dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów!

Reprezentujemy zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców – osoby, które same są kierowcami, a także korzystają na co dzień z dostawców, usług i handlu, które bez wydajnego i dostępnego transportu nie mogą prawidłowo funkcjonować.

Wierzymy, że Polacy w referendum podejmą najlepsza dla nich samych decyzję. Jeszcze raz gorąco apelujemy o uwzględnienie naszego postulatu, jednocześnie jesteśmy otwarci na dialog w celu wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Z poważaniem,
Stop Korkom
Bezpartyjni Samorządowcy
Lubię Miasto
LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Gdynia Automobilna

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły