[TYLKO U NAS] Ratusz po raz kolejny łamie prawo! Świadomie? A może zatrudnia niebezpiecznych ignorantów??

Tydzień temu na naszych łamach ukazał się artykuł pod tytułem „„Brałem udział w konsultacjach odnośnie SCT. Raport, którym posługuje się ratusz został sfałszowany” (https://portalwarszawski.com.pl/2023/07/26/list-od-mieszkanca-bralem-udzial-w-konsultacjach-odnosnie-sct-raport-ktorym-posluguje-sie-ratusz-zostal-zmanipulowany/). . Mieszkaniec Warszawy, i nasz czytelnik zdecydował się napisać tylko do nas, bo m świadomość, że w Warszawie panuje zmowa milczenia, która pozwala Trzaskowskiemu na działania przeciwko ludziom. Jawnie i wśród nieświadomej gawiedzi. Dziś publikujemy pytania, które zadał nasz czytelnik, warszawiak płacący podatki w naszym mieście.

Oto kopia maila, który został wysłany tuż po spotkaniu, z prośbą o odpowiedź dlaczego pominęli pytania mieszkańca Warszawy pomimo zapewnień że zostaną one zaadresowane. Pismo jest datowane, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w ciągu ustawowych 14 dni

Dziś mijają już ponad trzy tygodnie

Dzień dobry, uczestniczyłem w konsultacjach dotyczących wprowadzenia SCT w Warszawie, gdzie zgłosiłem szereg pytań, pisze nasz czytelnik. Oto pytania, które wysłał na Plac Bankowy, a na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć.

– ile wynosi obecnie przeciętne dzienne stężenie NO2 ug/m3 na proponowanym obszarze SCT Warszawy, i jaki poziom tego stężenia zamierzamy osiągnać po pełnej implementacji SCT (ETAP 5 planu)?

– czy stężenie NO2 w atmosferze mierzone w obrębie obszarów mieszkalnych, jest takie samo stężenie mierzone w obrębie pasa drogowego – czas pomiaru szczyt komunikacyjny [ug/m3]?

– ile wynosi szacunkowa liczba przedwczesnych zgonów którą możemy przypisać do zanieczyszczenia NO2 w Warszawie obecnie, i jaka jest szacunkowa redukcja w liczbie tych zgonów którą oczekujemy osiągnąć po jej pełnej implementacji SCT (ETAP 5 planu)?

ile wynosi bezwzględne ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu zanieczyszczenia atmosfery NO2 ug/m3 dla obecnego poziomu w Warszawie, o ile procent zmniejsza się to ryzyko przy zmniejszeniu stężenia NO2 o każdy 1ug/m3?

– czy SCT będzie dotyczyło również pojazdów przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych (niebieskie tablice)?

– ile stacji pomiarowych tlenków NOx znajduje się na terenie proponowanej SCT?

– ile wynosi niepewność pomiaru dla urządzenia którym prowadzono zdalne pomiary emisji pojazdów?

– w jaki sposób miasto planuje walidować swoje komputerowe modele predykcyjne co do stężenia NO2 na obszarzeSCT?

– w ilu miastach wprowadzono już zmiany w zakresie organizacji ruchu/polityki transportowej na podstawie rekomendacji NGO ICCT w oparciu o ich metodę autorską TRUE? (Wpływ na politykę i zalecenia – Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie str. 31-32) Czy posiadamy dane walidacyjne że zaproponowane działania przyniosły oczekiwane efekty?

– czy przy pracach projektowych nad planowanym przebiegiem SCT w Warszawie, brano pod uwagę/wykorzystano znaleziska z Warszawskie Badanie Ruchu 2015 https://transport.um.warszawa.pl/-/wbr-2015?

– czy miasto jako zleceniodawca badań na podstawie których stworzono raport – Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie 2022, udostępni surowe zanonimizowane dane w formie cyfrowej na swojej stronie www?

ile wynosi okres życia NOx w atmosferze, jaki wpływ na ten czas ma pora roku, temperatura?

Autorzy raportu wskazują słabość raportu, tu cytat „Aby władze Warszawy mogły opracować kompleksową politykę transportową, należy rozważyć przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy obejmującej wszystkie typypojazdów.” str. 13, z powodu zastosowanej heurystyki, tu cytat: „W niniejszym rozdziale wykorzystujemy udział w pomiarach jako wskaźnik zastępczy dla udziału w aktywności pojazdów i szacujemy udział w emisji przy użyciu szacunkowych wartości emisji dla każdej grupy pojazdów w zależności od przebytej odległości.” str. 12 – czy taka bardziej szczegółowa została już zlecona na potrzeby proponowanej SCT? (Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie 2022).

– czy wartości stężeń CO, HC, NO, NO2 które mierzono w w trakcie badania urządzenie podaje jako wartość bezwględną w atmosferze czy też w postaci stosunku stężenia do innego gazu obecnego w atmosferze?

– czy rozważano wariat wprowadzenia strefy gdzie wjazd do niej będzie zależał od pory dnia, np. zakaz pon-pt 7-19 i dlaczego w ramach analizy wielokryterialnej przegrał on z wariantem stało-czasowej SCT?

Zgodnie z dokumentacja z badań na potrzeby SCT urządzenie Opus RSD500 charakteryzuje:

Niepewność pomiaru na poziome 21% dla gazów (ppm/%CO2), tolerancja na poziome 15%. Te dane nigdzie nie są podane explicit w raporcie TRUE odnośnie metodologii badania. źródło: (przypis 24 TRUE Warsaw 2020 Fieldwork and Methodology Report – Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie str. 6). Zapewniono mnie że wszystkie pytania które zadano w trakcie konsultacji zostaną zaadresowane w raporcie z konsultacji. Niestety raport w raz załącznikami który opublikowali państwo na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/processes/sct nie zawiera ani tych pytań, ani odpowiedzi na nie.

Kiedy zostanie opublikowany raport lub suplement zawierający odpowiedzi na te pytania? Czemu nagrania z konsultacji społecznych zostały ukryte na YT przez wprowadzenie trybu prywatnego?

Komentarz

Rafał Trzaskowski wczoraj z udawaną troską patrioty wytarł sobie wszystkie możliwe ciała Powstaniem Warszawskim. Bez przerwy mówi i pisze o powstańcach, a gawiedź zakochana w nim, nie może wyjść z zachwytu. Tymczasem przysłowiowy zwykły Kowalski, mieszkaniec Warszawy, jak widać wybitnie przygotowany do rozmowy, jest kolokwialnie rzecz ujmując olewany przez Prezydenta miasta…

Abstrahując bardzo wysoki poziom pytań, które jak widać strukturyzują pojęcie Strefy Czystego Powietrza, nasz czytelnik i mieszkaniec Warszawy, udowadnia, że w Ratuszu pracują wybitni ignoranci. Dlatego też my w imieniu naszego czytelnika zadamy te pytania, i będziemy oczekiwać na odpowiedzi.

Jak tylko Ratusz, jeśli podoła, odpowie na pytania naszego czytelnika, które my poślemy, natychmiast opublikujemy!

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły