W urokliwej części Wawrzyszewa zakończyły prace się w ramach programu „Szuwar Warszawski”

Głównym celem projektu „Szuwar Warszawski” jest renaturyzacja zbiorników i cieków wodnych w 5 dzielnicach. Dzięki temu poprawiamy warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków związanych z siedliskami wodnymi w stolicy. Obejmuje on wiele parków warszawskich, między innymi Stawy Brustmana.

Nowy pomost na Stawach Brustmana

Nowy pomost to nie jedyne zmiany. Wokół stawów złagodzono brzegi, a sztuczne pionowe ściany i betonowe umocnienia zastąpiono stabilizującymi brzegi matami roślinnymi. Zmieniono prosty kształt kanału łączącego stawy. Nadano mu formę nawiązującą do naturalnego, meandrującego cieku z płyciznami, na których mogą odpoczywać ptaki. Pojawiło się również więcej roślinności szuwarowej.

Stawy Brustmana to bardzo ważne miejsce na mapie Bielan. To jedyne pozostałości po dawnym dworze hrabiego Podolskiego. Folwark został założony w 1777 r. i był wynajmowany jako letnisko. W 1819 r. teren został przejęty przez Instytut Agronomiczny w Marymoncie. W 1951 r. Wawrzyszew przyłączono do miasta, następnie w latach 1973-1978 wybudowano osiedla WSM Wawrzyszew I-VI wg projektu Ryszarda Tomickiego.

  

za; Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły