Gratulacje! Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie zostali uhonorowani medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie zostali uhonorowani medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Srebrne wyróżnienia otrzymały

– Jolanta Sobierajska, kierownik delegatury w Płocku.

– Małgorzata Balcerzak, kierownik delegatury w Ostrołęce.

– Wanda Gołębiewska, kierownik delegatury w Ciechanowie.

– Brązowe odznaczenie dostała Bogna Radzimińska, zastępca Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”otrzymał również profesor Jakub Lewicki. Medale w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego wręczył Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin – oficjalna strona. Przyznawane są osobom zasłużonym m.in. w obszarze ochrony zabytków. Pracownicy WUOZ w Warszawie byli najliczniejszą grupą, która otrzymała odznaczenia.  Uroczystość odbyła się podczas trwającej w Gdańsku konferencji dotyczącej 20-lecia uchwalenia Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

za; MWKZ

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły