Wspaniale! Jeden z mazowieckich schronów z czasów II wojny światowej ocalony od zapomnienia

Na obszarze całej Polski znajduje się wiele fortyfikacji, będących pozostałością po czasach II wojny światowej. Jeden z takich obiektów jest zlokalizowany na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej, należącej do PGE Dystrybucja. Schron zyska wkrótce nowe życie za sprawą porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza, a PGE Dystrybucja, spółką z Grupy PGE.

Pamięć historyczna

Rewitalizacja schronu usytuowanego przy ul. Partyzantów w Sochaczewie przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza jest realizowana w ramach projektu pn. „Sochaczewskie Fortyfikacje”. Jego celem jest ocalenie od zapomnienia licznych historycznych obiektów militarnych, a także przywrócenie pamięci trudnego okresu niemieckiej okupacji. Dotychczas Fundacja zrewitalizowała i bezpłatnie udostępniła odwiedzającym trzy bunkry. Takimi działaniami instytucja sukcesywnie szerzy wiedzę i świadomość historyczną, zwłaszcza wśród dzieci młodzieży Mazowsza, przyciągając także co raz większą liczbę miłośników turystyki historyczno-militarnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje działania z zakresu pielęgnowania pamięci o polskiej historii i jej bohaterach. Głównym opiekunem projektów, których celem jest uczczenie pamięci polskiej historii jest Fundacja PGE. Prowadzi ona projekt „Tablice pamięci”, którego celem jest przywrócenie pamięci o Tablicach Tchorka upamiętniających miejsca egzekucji Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Warszawy. W 2021 roku została mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego oraz zaangażowała się w organizację konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”. Dodatkowo, w 80. rocznicę powołania do życia Armii Krajowej, zorganizowała z Fundacją na rzecz Wielkich Historii ogólnopolski konkurs „Śladami bohaterów Armii Krajowej” oraz stworzyła cykl animacji „Głosy AK” do historycznych nagrań głosów dowódców Armii Krajowej.

Dbałość o schron

PGE podjęła współpracę z Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza. Podmioty zawarły porozumienie dla upamiętnienia dziedzictwa historycznego Sochaczewa i całego regionu. W jego ramach bunkier, zlokalizowany na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja, zostanie przekształcony w Izbę Pamięci. Podpisany dokument pozwoli na jego użyczenie i utworzenie w nim Izby Pamięci. W ten sposób upamiętniona zostanie dramatyczna historia Sochaczewa i jego mieszkańców, którzy w czasie II Wojny Światowej, pod groźbą śmierci, zmuszeni byli do budowy schronów dla niemieckiego okupanta.

Cieszę się, że spółki skarbu Państwa takie jak PGE, PGE Dystrybucja, oprócz tego, że zapewniają Polakom bezpieczeństwo energetyczne, dbają o historię Polski. Mamy tu połączenie sił – z jednej strony pasjonaci historii ziemi sochaczewskiej, z drugiej – wsparcie PGE, która chce pielęgnować pamięć historyczną – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów PaństwowychDobrze, że spółka PGE bardzo mocno włącza się w pielęgnowanie pamięci o trudnych, ale bardzo ważnych momentach naszej historiidodał Maciej Małecki.

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły