Konserwator Zabytków nakazał posiadaczowi kamienicy przy ul. Stalowej 41 przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytkowego budynku

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał posiadaczowi kamienicy przy ul. Stalowej 41 przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych do 1 października 2024 roku, ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytkowego budynku.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Trzy kamienice wzniesione w latach 1911-1914, znajdujące się przy ul. Stalowej 37, 41 i Strzeleckiej 26 w Warszawie, zostały wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego 8 października 2018 roku.

Historia ulicy Stalowej, na której znajduje się wspomniana kamienica, sięga czasów jej wytyczenia w latach 1865-1867, stając się główną ulicą Nowej Pragi. Obecną nazwę uzyskała w 1891 roku, nawiązującą do Warszawskiej Fabryki Stali, znajdującej się w sąsiedztwie. Nieruchomość położona przy ul. Stalowej 41 składa się z kamienicy frontowej oraz oficyny bocznej. Budynki mają układ w kształcie odwróconej litery „L”. Kamienica frontowa jest dwutraktowa i połączona jednoosiowym łącznikiem z jednotraktową oficyną. Każdy z budynków posiada dwie klatki schodowe, piwnice oraz nieużytkowane poddasze.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

za; Mazowiecki Konserwator Zabytków

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły