Wspaniale! Miasto dba o Warszawskie Historyczne Pracownie Artystyczne

Patronami działu Kultura są:

reklama

Pracownia artystyczna to szczególne miejsce pracy twórczej, ale także ważne narzędzie w tworzeniu wizerunku jego użytkownika. W opinii krytyków sztuki niejednokrotnie postrzegana jest jako przestrzeń, w której dochodzi do konfrontacji artysty ze światem zewnętrznym. W świadomości społecznej usankcjonowana została jako obszar twórczych zmagań, których charakter decyduje o roli, jaką odgrywa. W zależności od potrzeb oraz upodobań staje się dla swojego użytkownika salonem lub buduarem, fabryką lub świątynią, a niekiedy także osobliwym muzeum przedmiotów bezpośrednio z nim i jego realizacjami związanych. Choć każda z wymienionych ról jest inna, to każda równie ważna, tak dla samego twórcy, jak i dla powstających tam przedmiotów czy utworów.

Co to są Warszawskie Historyczne Pracownie Artystyczne?

W wielu przypadkach zagrożone były nie tylko same lokale – oryginalne miejsca odzwierciedlające życie i twórczość wybitnych warszawskich artystów, ale także latami gromadzone w nich unikatowe zbiory – cenne dokumenty szeroko pojętej aktywności artystycznej i społecznej. Niepostrzeżenie ubywało miejsc, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu artystycznych walorów miasta. W ślad za tym znikały przedmioty będące często niekwestionowaną inspiracją dla twórców działających także poza sferą środowiska warszawskiego. Zaalarmowani nabrzmiewającą sytuacją opiekunowie społeczni z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie zwrócili się do władz m.st. Warszawy z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie. Po szczegółowym zapoznaniu się z problemem, Prezydent m.st zdecydowała o pilnej potrzebie powołania zespołu ekspertów, grupy ludzi wywodzących się przede wszystkim spoza struktur urzędu miasta, reprezentujących warszawskie instytucje kultury i nauki.

W wyniku podjętych działań w listopadzie 2014 r. prezydent m.st. Warszawy powołał Zespół do Spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, organ opiniodawczo-doradczy, służący swą wiedzą i wsparciem takim jednostkom, jak Biuro Kultury i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Dzielnice Urzędu m.st. Warszawy. Zespół skupiał w swych szeregach specjalistów wielu dyscyplin, wywodzących się ze środowisk artystycznych i naukowych, a w jego gronie znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, organów administracji publicznej, instytutów badawczych i naukowych oraz warszawskich szkół wyższych i uczelni artystycznych, osoby, które działając społecznie, podjęły się pracy na rzecz wspierania i inicjowania działań służących ochronie, dokumentowaniu i promowaniu warszawskich historycznych pracowni artystycznych.

Warszawskie Historyczne Pracownie Artystyczne to niezwykle ważny element tożsamości kulturowej miasta

Dlatego tak istotna jest odpowiednia troska o nie, a tym samym o dorobek tworzących w Stolicy artystów. Miejskie konkursy pozwoliły na wyłonienie organizacji pozarządowych, które zadbają o poddanie zbiorów profesjonalnej inwentaryzacji, rozpropagowanie ich i przybliżenie mieszkankom i mieszkańcom.

Jednym z takich miejsc jest m.in. pracownia i galeria plenerowa rzeźb Zbigniewa Maleszewskiego przy ul. Bugaj.  To przestrzeń z duszą, w której można podziwiać dzieła artysty cenionego w Polsce i za granicą. Po śmierci twórcy lokal użytkowany jest przez Fundacja Rzeźby im. Zbigniewa Maleszewskiego, której zadaniem jest ochrona majątku oraz propagowanie wiedzy o jego dorobku kulturalnym i artystycznym. Popularyzacją jego działalności zajmie się również Fundacja Promuzeum, organizując szereg wydarzeń, takich jak m.in. pokazy, prezentacje multimedialne, dyskusje z artystami, kwerendy.

Promocją pracowni artystycznych w sieci zajmie się Fundacja Contemporary Lynx. Z kolei Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art przeprowadzi inwentaryzacje, które obejmą aż 550 obiektów z dwóch różnych pracowni. Od września 2022 roku, w przestrzeniach organizowane są także wyjątkowe spotkania muzyczne. Warszawskie Towarzystwo Sceniczne będzie kontynuować cieszący się zainteresowaniem projekt również i w tym roku. Muzyka zawita m.in. do pracowni scenograficznej Małgorzaty Treutler czy pracowni rzeźbiarskiej Magdaleny Abakanowicz.

 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawy razem ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków opiekuje się 41 pracowniami artystycznymi.

zdj. Rafał Motyl

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły