Na pomoc historycznym freskom w kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza

Ceglana elewacja kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP przy pl. Narutowicza przeszła w ostatnich latach kompleksową konserwację. Remont był możliwy dzięki współfinansowaniu przez m.st. Warszawa. Teraz czas na prace we wnętrzu. Konserwowane właśnie malowidła zostały zaprojektowane jeszcze podczas wojny przez Helenę i Lecha Grześkiewiczów. Kompozycja malarska składa się z trzech części: Zwiastowania, Koronacji NMP i Ukrzyżowania. Dopełniają je przedstawienia aniołów i pomniejsze sceny z życia Jezusa i Matki Boskiej. Malowidła stylistycznie nawiązują do fresków wczesnochrześcijańskich.

Zły stan malowideł

Dekoracje zostały wykonane łączonymi technikami fresku, tempery i innych metod autorskich. Malowidła w prezbiterium są w bardzo złym stanie i w trybie pilnym wymagają profesjonalnych prac konserwatorskich. Jedną z przyczyn ich fatalnej kondycji jest połączenie przez autorów techniki malowania na świeżym, jeszcze mokrym tynku, z mniej trwałą temperą, kładzioną na wyschniętym już podłożu. Warstwy tempery pod wpływem czasu i korozji biologicznej, łuszczą się i odspajają. Ponadto, znaczna powierzchnia dekoracji jest pokryta wykwitami grzybów i pleśni, które mogą spowodować zniszczenie malowideł.

  

Podczas rozpoczętych właśnie prac malowidła zostaną oczyszczone i zdezynfekowane. Konserwatorzy usuną wtórne przemalowania naniesione kilkukrotnie w ramach późniejszych renowacji. Następnie będą pieczołowicie podklejać łuszczące się warstwy malarskie oraz odspojone od podłoża tynki. Tam gdzie to konieczne specjaliści będą uzupełniać zniszczone fragmenty oraz wykonają retusz naśladowczy. Malowidła zostaną wzmocnione strukturalnie i zaimpregnowane specjalnymi preparatami konserwatorskimi. W prezbiterium podczas prac pod wtórnymi, białymi tynkami, odkryto także oryginalne tynki szlachetne, naśladujące okładziny granitowe.

Konserwację malowideł naściennych miasto wsparło dotacją w wysokości 300 tys. zł.

za; Stołeczny Konserwator Zabytków

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły