Czemu Ratusz wypacza ideę Budżetu Obywatelskiego? I to wszystko pod okiem Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym, to sposób na umożliwienie obywatelom współdecydowania o sposobach wydatkowania części pieniędzy znajdujących się w budżecie miasta. Dzięki temu narzędziu MIESZKAŃCY (przynajmniej w teorii) mają możliwość decydować o tym jakie inwestycje są dla nich najważniejsze, jak powinna wyglądać ich okolica i czego oczekują od zarządzających.

Na pewno?

Niestety, urzędnicy swoimi arbitralnymi decyzjami, często nie mającymi za wiele wspólnego z rzeczywistością, pozbawiają MIESZKAŃCÓW możliwości decydowania o swoim otoczeniu. Przykładem może być pomysł nr ESOG 39 – „Wygra Grodzisk – Infra, Sport, Kultura & Integracja”, który został odrzucony pod absurdalnymi powodami:

KATEGORIA DROGI

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego m.st. Warszawa w ŻADNYM miejscu nie zakazują realizacji wydzielonej infrastruktury rowerowej na drogach kategorii D. Co więcej, rządowe wytyczne projektowania infrastruktury rowerowej (dokument WR-D-42-2 z września 2022 roku) dopuszcza stosowanie wydzielonej infrastruktury rowerowej na drogach dojazdowych „w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerów”.

Czy nie zasadnym byłoby, aby na ulicy stanowiącej dojazd do szkoły dla blisko 1.000 uczniów zapewnić jak największe bezpieczeństwo i komfort❓  Przecież to najmłodsi, niechronieni użytkownicy drogi… Co więcej, na terenie m.st. Warszawy, a także Białołęki (Tarchomin) na drogach kategorii D znajdują się wydzielone pasy lub drogi rowerowe. Gdzie indziej można a u nas, na wschodniej Białołęce, nie❓

GWARANCJA

W przypadku realizacji drogi dla pieszych i rowerów nie będzie potrzebne wykonywanie nawiązania do istniejącej infrastruktury objętej gwarancją w ulicy Berensona. Proponowana inwestycja będzie zaczynała się dopiero za wjazdem i nie będzie konieczności ingerencji w infrastrukturę objętą gwarancją. Ponadto, kontaktując się z ZMID (obecnie SZRM), czyli jednostką miejską odpowiedzialną za nadzór nad przebudową ciągu ulicy Głębockiej i Berensona otrzymałem informację, że gwarantem jest Strabag, „który na mój wniosek określi szczegółowe warunki wykonania planowanych prac w aspekcie utrzymania gwarancji należytego wykonania robót.” Takie zapewnienie i wstępną zgodę od gwaranta otrzymałem na piśmie.

 


 

 

 


 

ODWODNIENIE

Proponowana inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejący sposób odwodnienia jezdni.  Zaproponowane rozwiązanie pozostawi ok. 1,0-1,5m szerokości pas zieleni pomiędzy wschodnią krawędzią jezdni a proponowaną drogą dla pieszych i rowerów. W północnej części, na wysokości działek nr ew. 43/5, 44/5 i 45/3 jezdnia ma spadek poprzeczny w kierunku rowu odwadniającego i nie ma konieczności tworzenia po stronie wschodniej pasa zieleni zbierającego wodę z jezdni.

KOLIZJA ZE SŁUPAMI

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. dróg publicznych w par. 42, ust. 4 określa, że szerokość drogi dla pieszych i rowerzystów powinna być nie mniejsza niż 3,0m, ale dopuszcza szerokość nie mniejsza niż 2,5m w trudnych warunkach. Dokonane przeze mnie pomiary dowodzą, że jest możliwość realizacji drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0m zwężanej miejscowo w okolicach słupów energetycznych do 2,5m. Włodarze niedawno cieszyli się z udanej akcji Rowerowy Maj w Warszawie promującej dojazd uczniów do szkół rowerami, hulajnogami czy rolkami. Jednocześnie nie robią NIC, a nawet PRZESZKADZAJĄ mieszkańcom w realizacji pomysłów poprawiających bezpieczeństwo i wygodę w okolicach szkół.

  

I to wszystko pod okiem Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

WSTYD szanowni PAŃSTWO, WSTYD

Sebastian Gut

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły