[KOMENTARZ] Stanowisko „aktywu” w sprawie torowiska na Waszyngtona

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy to przede wszystkim najniższa komórka organizacyjna, która nie ma żadnego wpływu na uchwały dzielnicowe czy miejskie, a w tym przypadku składa się ona z tzw. „aktywu”, o którym nie raz pisaliśmy. To oni mieli fałszować podpisy na Saskiej Kępie. Stoją cały czas na stanowisku iż ktoś chce wycinać drzewa, należy zwęzić Al. Waszyngtona, i oczywiście zbudować ścieżkę rowerowa. Stąd też parcie na likwidację przejść podziemnych przy rondo Waszyngtona, żeby za chwilę wejść z petycją budowy ścieżki na Moście Poniatowskiego. Cały ich misterny plan widać jak w soczewce.

CHCEMY REMONTU TOROWISKA I DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ AL. WASZYNGTONA

Sam lead napisany przez nich, że czegoś chcą już dowodzi niebywałej wiary w swoje możliwości, a przypomnijmy że mówimy o nic nie znaczącej komórce dzielnicowej, którą jak wiemy wspiera miasto na przykład w kwestii haraczu w tej dzielnicy, jakim jest sppn. Co piszą dalej?

Torowisko wzdłuż al. Waszyngtona jest w fatalnym stanie przez co tramwaje muszą punktowo jeździć z ograniczeniem nawet to 20 km/h. Potrzebne są nie tylko doraźne remonty, ale całkowita przebudowa torów z m.in. wykonaniem z wykonaniem odwodnienia.

Tramwaje Warszawskie przygotowały wstępną koncepcję przebudowy w oparcie o ogólne założenia: ochronę szpaleru 290 dorodnych lip, budowę wygodnych przystanków autobusowo-tramwajowych, zwiększenie przepustowości torowiska, budowę drogi dla rowerów, poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę azyli dla pieszych oraz stworzenie ok. 50% tzw. zielonego torowiska
Powyższe założenia wraz z obowiązującymi przepisami koniecznymi do spełnienia, by uzyskać pozwolenie na budowę wymagają m.in. odsunięcia skrajni jezdni od osi torów, budowa azyli dla pieszych oraz poszerzenie przystanków wymusza zmianę geometrii jezdni. Zachowany zostanie obecny przekrój przed sygnalizatorami i na odcinku od Saskiej do Ronda Waszyngtona, natomiast w pozostałych miejscach będzie punktowo 2+1 lub 1+1.

Rada Osiedla Saska Kępa przyjęła stanowisko o poparciu wariantu Tramwaje Warszawskie. Alternatywny wariant z zachowaniem przekroju wymagałby wycinki 290 drzew, na co nie możemy się zgodzić. Obecnie trwa analiza dendrologiczna, która wykaże, na ile odsunąć należy tory od istniejących drzew. Być może tory odsunięte będą jeszcze bardziej.  Projekt budowlany będzie gotowy na koniec 2024 a sam remont odbędzie się najwcześniej w 2025 a najpóźniej w 2028. My chcielibyśmy bliżej 2025. – ONI BY CHCIELI!

Przepisy budowlane wymagają od projektu budowlanego wytyczenia skrajni jezdni o 2,25 m od osi torów, jak również wytyczenie azyli dla pieszych w związku z przejściem przez jezdnię i torowisko. To wymusza zmianę geometrii jezdni, w tym niemożliwe jest utrzymanie obecnego układu 2+2. Zostaje 2+1, czyli po jednym pasie w każdym kierunku (+ pas serwisowy w kierunku Ronda Wiatraczna) oraz po jednym wydzielonym pasie do skrętu przed skrzyżowaniami. Między Saską a Rondem Waszyngtona, gdzie obecnie się najbardziej korkuje zostaną dwa pasy w kierunku centrum. Na wniosek Rady Dzielnicy Pragi-Południe Tramwaje Warszawskie przedstawiły również opcjonalny wariant z zachowaniem układu drogowego 2+2. Okazało się, że w obowiązujących przepisach wymagałaby ona wycinki 300 drzew, co po pierwsze byłoby sprzeczne z decyzją środowiskową, a po drugie sami radni dzielnicy wyrazili sprzeciw wobec wycinki.

I teraz najciekawsze

Po dyskusji na posiedzeniu Rady Osiedla zdecydowano o dopisaniu fragmentu, by remont al. Waszyngtona skoordynować z remontem wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską, co oznaczałoby, że mógłby się zacząć w 2025. Chcielibyśmy, aby al. Waszyngtona była bezpieczną i elegancką wizytówką Saskiej Kępy, godnym przedłużeniem Alej Jerozolimskich oraz zbliżyła Saską Kępę do Parku Skaryszewskiego. W naszym przekonaniu poparty przez nas tzw. wariant inwestorski spełnia takie założenia.

Komentarz

O tej radzie pisaliśmy nie raz, że de facto to samozwańcza grupa osób z „aktywem” na czele – Czajkowski, Migas Mazur, dziennikarz GW, ze wsparciem usadowionego MJN w tej części Warszawy. Pisaliśmy też, że rada ta działa w totalnej mniejszości i nie spełnia nawet wymogów formalnych aby stawiać jakiekolwiek żądania, oparte na stwierdzeniu że czegoś chcą.

Chcą ograniczyć wolność wyboru mieszkańców, nie mając do tego przede wszystkim merytorycznych argumentów (nikt z nich nie ma wykształcenie inżyniera ruchu na przykład), budując za nasze pieniądze wygodny ciąg rowerowy, oczywiście dla siebie.

Warto zwrócić też uwagę na wymianę zdań  między mieszkańcem a samozwańczą de facto komórką jaką jest ta rada:

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy nie rozumiem dlaczego pomimo licznych obaw mieszkańców brniecie w ten kontrowersyjny pomysł.
W obecnym momencie trzeba wykonać doraźne remonty, a sposób ewentualnej przebudowy Waszyngtona przeanalizować ponownie w momencie jak wyklaruje się pomysł na dojazd do centrum. Argument o dobowej ilości przejazdów nie ma znaczenia, bo one nie rozkładają się równomiernie. Potrzebujemy zobaczyć wyniki symulacji ruchu uwzględniające nowy układ drogowy do centrum (CAŁY). A jak on będzie wyglądał? Jak będzie wyglądał np. przejazd przez most Poniatowskiego? Może Państwo znają taki projekt?

Odpowiedź aktywu:

Oczywiście, że rozumiemy obawy. Stąd też jest zapis o synchronizacji prac z przebudową Trasy Łazienkowskiej. Niemniej one są nieuzasadnione i podkręcane przez polityków z Rady Dzielnicy. Jest koncepcja jednego pasa dla samochodów w al. Jerozolimskich. Podobny przekrój będzie na Moście Poniatowskiego. Ruch samochodowy do centrum będzie słabł. W projekcie TW na wszystkich światłach przepustowość będzie niższa od 1, co znaczy że się nie będzie korkować z wyjątkiem świateł na rogu Waszyntona/Saska, gdzie nieznacznie w szczycie porannym jest 1,09, co jest niewielkim przekroczeniem. Nie ma idealnych wariantów, ale po dogłębnym zapoznaniu się z oboma wariantami, stanowiskami Rad Dzielnicy, prezentacją Tramwajów Warszawskich, protokołami z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy zdecydowaliśmy o poparciu wariantu pierwotnego.

Powtórzmy; ruch samochodowy do centrum będzie słabł. Skąd to wiedzą? Czy wiedzą coś czego nie wiedzą mieszkańcy Warszawy??

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły