[PRZYPOMINAMY] Jakie REALNE NIEDOGODNOŚCI czekają nas w ramach remontu Pl. Na Rozdrożu?

Trwa (już ponad półtora roku) generalna przebudowa placu Na Rozdrożu. Zainstalowane będą windy, powstaną nowe przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i wygodne przystanki autobusowe. Z placu będą mogli komfortowo korzystać również rodzice z dziećmi w wózkach, osobny starsze i z niepełnosprawnościami. Zakończenie prac planowane jest pod koniec 2024 roku. W związku z nieprawdziwymi informacjami ratusza, warto obalić kłamstwa i przedstawić realne zmiany na Placu na Rozdrożu.

Plac dostępny dla wszystkich?

Plac Na Rozdrożu to specyficzne miejsce. Jest to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku jako element Osi Stanisławowskiej, ale w XX wieku plac przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Jednak nie wszystkie rozwiązania przetrwały próbę czasu – brak wind z Trasy Łazienkowskiej na poziom placu sprawia, że miejsce to jest praktycznie niedostępne dla osób starszych, na wózkach i z wózkami.

Idea Warszawy dla wszystkich jest konsekwentnie realizowana przez prezydenta stolicy, warszawskich samorządowców oraz społeczników. Doskonale widać to przy okazji każdej inwestycji, która jest planowana, rozpoczynana i oddawana do użytkumówiła w trakcie inauguracji remontu,  Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP i przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Warszawy.O dostępną Trasę Łazienkowską zabiegaliśmy – wraz z radnymi dzielnicowymi i społecznikami – już wiele lat temu. Chcieliśmy, żeby była to przebudowa kompleksowa – uwzględniająca wszystkie 11 węzłów przesiadkowych w okolicach placu Na Rozdrożu. Wnioskowaliśmy, żeby zlikwidować tutejsze bariery architektoniczne, które sprawiały, że miejsce to było niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zmianom „odzyskamy” dla nich ten plac. Już niedługo, dzięki determinacji i wrażliwości społecznej samorządowców, radnych oraz władz miasta miejsce to, tak pięknie położone – w pobliżu lubianych przez mieszkańców stolicy parków i zabytków – będzie dostępne dla wszystkich dodaje posłanka Gajewska, w przeszłości warszawska radna.

Miasto dostępne dla wszystkich to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Dlatego zależy mi na tym, żeby plac Na Rozdrożu był bardziej dostępny dla rodziców z wózkami, osób starszych i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale również dla pieszych i rowerzystów. Dlatego już za rok miejsce to zmieni się diametralnie – będą tu windy na Trasę Łazienkowską, a ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe zostaną poszerzone. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych, będzie więcej zielenimówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

 Co się zmieni na placu?

la wielu osób najważniejsza w całej inwestycji jest budowa wind, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się jedynie po długich schodach. One również zostaną odnowione.

Również przystanki zostaną przebudowane, poszerzone i wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni. Wyznaczone zostaną dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia.

Skorzystają również rowerzyści – istniejące przejazdy zostaną poszerzone, a równolegle do nowego przejścia w rejonie ulicy Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu. Powstanie też łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z przebudowywanymi wiaduktami nad Agrykolą. W wielu punktach na placu trasa rowerowa będzie odseparowana od chodnika za pomocą zieleni.

 Będzie pomnik

Równolegle z przebudową placu Na Rozdrożu, powstawać będzie zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomnik budowany jest w ramach rządowego programu „Niepodległa” – na podstawie porozumienia z władzami Warszawy. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie. Prace na placu Na Rozdrożu wykonuje firma Strabag, a koszt modernizacji wyniesie 26,4 ml zł. Koniec robót planowany jest na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace remontowe nie spowodują znaczących utrudnień na placu oraz Trasie Łazienkowskiej – zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane tylko na krótkich odcinkach jezdni czy chodników. O szczegółach będziemy informować w osobnych komunikatach czytamy na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Komentarz

Jak zwykle miasto wprowadza mieszkańców w błąd. Inaczej, bezczelnie kłamie. Oczywiście wszyscy wiemy jak wyglądają te quasi konsultacje, a otrzymanych przez nas informacji wynika, że działania miasta będą polegały na skróceniu „rozbiegówki”, ale też i pasa rozbiegowego przy zjeździe z Placu na Rozdrożu po stronie południowej Trasy Łazienkowskiej. Co za tym idzie skróceniu wyjazdu autobusu z przystanku na na bus-pas po stronie północnej. Rozwiązanie po stronie północnej niewiele zmieni bo i tak tam znajduje się tam bus-pas, o tyle po stronie południowej będzie mogło powodować to większe korkowanie się trasy. Ale jak wiemy obecne władze miasta uważają, że przepustowość ulicy czy arterii to nic nie znaczące słowo a korki to nauczka za korzystanie mieszkańców do swobodnego poruszania się autem.

Można zadać sobie pytanie czy obecnie proponowany remont nie jest przykrywką do jeszcze większego ograniczenia ruchu pojazdów w tej okolicy i rugowania kolejnych miejsc gdzie można dojechać samochodem.

Ważne, że 3% rowerzystów będzie mieć wygodniej.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski