Garaże przy ul. Krasińskiego 43D znikną z panoramy Żoliborza…

Na początku lat 90. wybudowano garaże dla 8 stanowisk, które służyły mieszkańcom Zatrasia. Jeden z garaży należał do projektanta tej budowli, który był członkiem pracowni projektowej prof. arch. Jacka Nowickiego – p. arch. inż. Wacława Materskiego zmarłego 3 lata temu. Niby garaże jak garaże, ale jak się dokładniej przyjrzeć jego bryła nie jest taka oczywista i banalna. To co charakteryzuje go od strony ul. Krasińskiego to rytmicznie powtarzające się uskoki które nawiązują do uskokowych brył elewacji budynków Zatrasia rozmieszczonych wzdłuż ul. Krasińskiego – budynki 38, 40 i 42. Z kolei ściana z tyłu boksów jest zupełnie inna – idzie wzdłuż granicy działki, która uzależniona była od przebiegu starej bocznicy kolejowej, która zaopatrywała pobliskie tereny przemysłowe na których obecnie stoją nowe osiedla.

Kolejne inwestycje mieszkaniowe

W 2016 r. na tylniej elewacji garażu powstały murale ślimaka oraz wróbli wykonane przez p. Magdalenę Rytel na zlecenie Wallart . Było to związane z inicjatywą mieszkańców Nowy Zieleniec śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym , którego autorem projektu była arch. krajobrazu inż. Katarzyna Łowicka z Proinwestycja  Teraz cały teren wzdłuż ul. Krasińskiego wzdłuż całej dawnej bocznicy aż po ul. Anny German ma ulec gruntownemu przekształceniu pod kolejne inwestycje mieszkaniowe a samo miejsce gdzie znajdują się garaże Urząd Dzielnicy ma przekształcić pod Zieleń Publiczną poszerzając tym samym zieleniec po dawnej bocznic,. Ponadto w pasie tzw. rezerwy ul. Krasińskiego ma powstać skwer w ramach zaległego sprzed 5 laty projektu w ramach budżetu obywatelskiego.

 

 

 

za; Stowarzyszenie Zatrasie

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły