37 lat temu zamordowano ks. Blachnickiego. W tle doradca Trzaskowskiego

Pion śledczy IPN ustalił, że śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 r. nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Ks. Franciszek Blachnicki kojarzony jest na ogół z największym dziełem jego życia, jakim był – i nadal pozostaje – Ruch Światło–Życie (zwany też potocznie ruchem oazowym).

Został otruty – w tle Gontarczykowie

Jak poinformował dziś na konferencji prasowej, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, w. wyniku prowadzonego śledztwa, nie ulega wątpliwości, że ks. Blachnicki został zamordowany, został otruty.

W tle pojawia się małżeństwo Gontarczyków. Według Jacka Kowalskiego i Bogdana Żurka, związanych z Radiem Wolna Europa, Jolanta (Lange) Gontarczyk działała przeciwko ks. Franciszkowi Blachnickiemu, założycielowi ruchu oazowego. Dr Ewa Kusz, pełnomocnik rodziny ks. Blachnickiego, zwróciła się do IPN o rozszyfrowanie kryptonimów esbeków rozpracowujących kapłana. – Przypuszczamy, że znajdziemy tam nazwisko Jolanty Gontarczyk i jej męża – mówi Kusz.

Gontarczyk pojawiła się wśród emigracyjnych działaczy w Carlsbergu, gdzie ks. Blachnicki po wprowadzeniu stanu wojennego założył Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów. Jak wspominają świadkowie, udając działaczkę katolicką, szybko zyskała zaufanie kapłana. Wiadomość, że Gontarczykowie są współpracownikami SB, dotarła do mnie z kraju. Informację o ich grze na dwa fronty przekazałem ks. Blachnickiemu – wspomina ówczesny działacz podziemia Andrzej Wirga. Wkrótce Gontarczykami zaczął się interesować kontrwywiad RFN. W 1988 r., tuż przed planowanym aresztowaniem, małżeństwo uciekło do Polski. Po tym nagłym wyjeździe Jolanta Gontarczyk zaczęła się pojawiać w komunistycznych mediach i bezceremonialnie atakować ks. Blachnickiego – wspomina Ewa Kusz. W rozmowie z „Wprost” Gontarczyk stwierdziła jednak, że „na nikogo nie donosiła i nigdy niczego jej nie udowodniono”. Po 1989 r. Jolanta Gontarczyk próbowała robić karierę w SLD. Obecnie jest zastępcą dyrektora departamentu w resorcie spraw wewnętrznych.

Po powrocie do Warszawy Gontarczykowie mieli cykl wystąpień w mediach, który zaaranżowały Biuro Prasowe MSW i rzecznik rządu Jerzy Urban. Kampanię – jak informuje „notatka dot. koncepcji rozgrywki propagandowej wokół Gontarczyków” mjr. Wojciecha Garstki z 29 kwietnia 1988 r. – postanowiono zrealizować „za pośrednictwem w pełni dyspozycyjnych dziennikarzy”. Oprócz konferencji prasowej, wywiadów dla telewizji i audycji radiowych mjr Garstka uznał za stosowne „podjęcie publicystyczne tematów wymagających ujęcia pogłębionego i refleksyjnego lub też dobrego reportażu [po 8 maja w tygodnikach „Polityka”, „Przegląd Tygodniowy”, „Kultura” itp.]”. W artykule Wojciecha Markiewicza „Powrót” („Polityka”, nr 22/ 1988) Gontarczykowie są kreowani na ofiary „policyjnej gorliwości starszych kolegów” z emigracji, cierpiących na podejrzliwość i szpiegomanię. „Jeśli ktoś nie wszystko widzi w jednym kolorze, naraża się na przypięcie mu łatki ubeka” – skarżą się świeżo ewakuowani agenci. Tekst informuje, że w Wolnej Europie, do której Jolanta Gontarczyk nadała sprawozdanie z Marszu Wyzwolenia Narodów, „pije się na okrągło”, a alkohol można kupić na terenie rozgłośni „taniej, bo kantyna jest dofinansowywana jako jeden z elementów działalności propagandowej”. SB pomogła Gontarczykom urządzić się w kraju. Przepisano na nich mieszkanie konspiracyjne wywiadu w centrum Warszawy. Zrefundowano koszty remontu. Ostatnie pokwitowania odbioru pieniędzy od SB przez Gontarczyków pochodzą z 18 września 1989 r., czyli już po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Obecna działalność Gontarczykowej

Jeszcze do niedawna pełniła funkcję wiceprezeski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, wcześniej była jego prezeską  Stowarzyszenie współzakładała w 2006 roku. Cztery lata później pracowała nad projektem Warszawa Różnorodna, poświęconym problematyce środowisk LGBTQ, osób niepełnosprawnych, a także poradnictwa dla ludzi zagrożonych dyskryminacją i edukacji antydyskryminacyjnej. Następnie stała również na czele warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania. Aktywnie brała udział w Dniach Różnorodności organizowanych przez miasto stołeczne Warszawę. Jest współautorką opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009. Prowadzi także zajęcia poświęcone tematyce uprzedzeń i stereotypów, wielokulturowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością. Jest autorką i koordynatorką ponad 15 projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka, jak również współautorką Poradnika Antydyskryminacyjnego dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne według autorskich scenariuszy. Działalność jej stowarzyszenia była wspierana m.in. przez warszawski samorząd.

 

 

Od wielu lat współpracuje z Centrum Wielokulturowym w Warszawie pod patronatem Rafała Trzaskowskiego, działając na rzecz praw uchodźców i migrantów. Po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie zaangażowała się w pomoc uchodźcom z tego kraju.

Gdzie obecnie przebywa Jolanta Lange vel Gontarczyk b. tajny współpracownik SB o ps. Panna i czy wykonano wobec niej czynności procesowe w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę IPN w Katowicach dotyczącego śmierci Kapłana?

za; IPN, wikipedia, lustronauki

 

Tu też o tym pisaliśmy

 

[MOCNE] A na zdjęciu Rafałek, syn esbeckiej TW, z Jolantą Langę (Gontarczyk)

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły