Jest szansa, że już niedługo ulica Daniszewska zyska brakujący fragment, który połączy ulice Annopol i Marywilską

Pod koniec 2022 roku prywatny inwestor wybudował ok. 138m fragment ulicy Daniszewskiej od strony ulicy Annopol. Jest to efekt zawartej umowy w trybie art. 16 „Ustawy o drogach publicznych” pomiędzy firmą Raben Polska a Dzielnicą.

Dzielnica i inwestor maja dołożyć wszelkich starań, aby przedłużenie Daniszewskiej zapewniające połączenie ulic Annopol i Marywilskiej powstało jak najszybciej

Inwestycje nie jest jeszcze zakończona, bowiem BAiPP nakazał firmie Raben budowę obustronnych chodników na całej długości przedmiotowej inwestycji (szkoda, że nie uwzględniono drogi rowerowej) oraz wykonanie dodatkowych nasadzęń zieleni. Inwestor jest na etapie pozyskiwania uzgodnień. W międzyczasie pojawił się kolejny podmiot prywatny chcący budować przy Daniszewskiej, którego Dzielnica zobligowała do budowy dalszego brakującego odcinka ulicy w kierunku Marywilskiej. Firma jest na etapie opracowywania PZT (Projektu Zagospodarowania Terenu). Realizacja przedłużenia ulicy odbędzie się w trybie ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

  

Dzielnica i inwestor maja dołożyć wszelkich starań, aby przedłużenie Daniszewskiej zapewniające połączenie ulic Annopol i Marywilskiej powstało jak najszybciej. Jest to niezbędny element usprawnienia komunikacji w tym rejonie, w szczególności odciążenia korkującego się skrzyżowania Annopol z Odlewniczą, a także wyjazdu z Odlewniczej na Marywilską.

za; Parkprzyszkole

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły