Mijają lata a sprawa Wolskich Rotund wciąż stoi w martwym punkcie – trwa walka między miastem a użytkownikami rotund

Unikatowe na skalę Europejską, zabytkowe rotundy na Woli wciąż stoją nieużywane. Spór między właścicielami (Biernaccy) a miastem trwa  i trwa. Dwa XIX-wieczne zbiorniki gazu nazywane są „Wolskim Koloseum”. W niezłym stanie przetrwały II wojnę światową, wydaje się jednak, że dziś nikogo już nie obchodzą. Stoją puste, porośnięte w niektórych miejscach drzewkami, ogrodzone obskurnym, rozpadającym się płotem. W zasadzie nie funkcjonują w pamięci Warszawiaków. Przypominamy nasz artykuł sprzed roku. Przez rok nie zmieniło się nic!

Wnioski sądu

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrokiem ogłoszonym 13 lutego 2023 roku, oddalił apelację Miasta Stołecznego Warszawy, które od 2016 roku domaga się rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się Wolskie Rotundy. Apelacja Miasta okazała się być całkowicie niezasadna. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wspominał, że cel umowy użytkowania wieczystego jest realizowany, o czym świadczą wszystkie zgromadzone w sprawie dowody. Miasto nie zaprezentowało żadnych dowodów, potwierdzających zarzuty apelacji, natomiast użytkownicy wieczyści sukcesywnie w toku procesu prezentowali materiał dokumentujący, że były podejmowane i są w dalszym ciągu podejmowane działania zmierzające do adaptacji zabytkowych Wolskich Rotund. Jednym z najnowszych dowodów złożonych w sprawie było zaświadczenie konserwatora zabytków, ze stycznia 2023 roku, potwierdzające dobry stan zabytku oraz jego prawidłowe utrzymywanie. Sąd zapowiedział, że przywołane ustnie motywy stanowią jedynie najbardziej podstawowe argumenty przemawiające za oddaleniem apelacji Miasta, poza którymi istnieje szereg innych – szczegółowy wywód na temat ustalonego stanu faktycznego i argumentacja prawna zostaną zawarte w uzasadnieniu pisemnym – czytamy na stronie Wolskie Rotundy.

 Komentarz

Przez lata, dekady niszczały, były zaniedbane, dopiero ostatnie 6 lat kiedy Dzielnica Wola, PGNiG Grupa Kapitałowa , działacze społeczni zaczęli się koło tematu organizować nagle naprawiono dach i wypompowano szlam. Mur z chronionym bluszczem się walił od lat. Chwalę ostatnie działania zabezpieczające, ale Państwo Biernaccy nie przesadzajcie z tym „bohaterskim” dbaniem o zabytek. Paczków na Opolszczyźnie też miał ponoć do was żalpisze jeden z mieszkańców Warszawy.

Właśnie wypadki i determinacja innych by w Warszawie zabytek ratować i was zmobilizowała, żeby wykonać cel decyzji wojewody. Na razie to pierwszy istotny krok od kiedy nimi władacie. Nawet flagi Powstania Warszawskiego już od lat nie wywieszacie na szczycie.

Zatem należy zadać pytanie; o co w tym wszystkim chodzi?

zdj. Wolskie Rotundy

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski