[NASZ TEMAT] Niepokojące, podejrzane układy w WSM „ŻC”. W tle znany restaurator!

Czy zawieszenie członka Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, pana Michała Marchockiego może być symptomem większych nieprawidłowości? Wiadomo, że pan Marchocki był członkiem Rady Nadzorczej także w poprzedniej kadencji. Wówczas również zajmował się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni w rozumieniu ust. 3 § 79 Statutu WSM ŻC. Czy zawieszony członek zostanie odwołany?

Podejrzany urodzaj na Walne Zgromadzenia w najstarszej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

Dnia 19.12.2022 roku członkowie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, jednej z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, otrzymali od Zarządu zawiadomienie o zwołaniu kolejnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków (WZC). Kolejne zebranie w ciągu niespełna czterech miesięcy ma odbyć się w czwartek 26.01.2023 r. o godz. 18.00 w dawnym Społecznym Domu Kultury WSM. Dla większości członków WSM ŻC cel i powód zwołania zebrania budzą wątpliwości. Wyjaśniamy Państwu przyczynę zwołania kolejnego posiedzenia WZC.

Na ostatnim WZC, które odbyło się niespełna cztery miesiące temu, przy 6-procentowej frekwencji, pana Michała Marchockiego wybrano na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej, łamiąc tym samym zapisy Statutu WSM ŻC (§79 ust. 1 i ust. 3) mówiące o warunkach powoływania członków RN. Pan Michał Marchocki prowadzi znaną na Żoliborzu kawiarnię „Secret Life” oraz sąsiadującą z nią popularną restaurację „Ósma Kolonia”. Oba biznesy działają w lokalach użytkowych pozostających w zasobach WSM ŻC, a więc oznaczają niezgodne ze Statutem WSM ŻC powiązania ich właściciela poprzez umowy cywilno-prawne z Zarządem. Do momentu zawieszenia pan M. Marchocki prowadził działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w rozumieniu ust. 3 § 79 Statutu Spółdzielni. Jakim sposobem Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Radca Prawny, obecni na WZC 26.09.2022, nie dostrzegli łamania prawa w dopuszczeniu kandydatury pana Marchockiego w wyborach do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (na lata 2022-2025), co doprowadziło do obstrukcji w zarządzaniu i administrowaniu Spółdzielnią, gdyż niezbędne okazało się zwołanie kolejnego WZC, którego zorganizowanie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pan Michał Marchocki został wybrany 125 głosami w głosowaniu tajnym na zebraniu Walnego Zgromadzenia dnia 24.09.2022 r. Czyżby pełniąc funkcje członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, nie znał on obowiązujących w Spółdzielni przepisów prawa? Czy Zarząd także ich nie znał, sankcjonując kandydaturę osoby, z którą miał podpisaną umowę najmu lokali?

 To nie wszystko

Rada Nadzorcza, co zostało ogłoszone na ostatnim Walnym, przyznała Zarządowi w ubiegłej kadencji pokaźne nagrody pieniężne, podczas gdy ten – czyżby w rewanżu? – udzielił niemałych bonifikat opłat czynszowych najemcom lokali użytkowych w ramach wspierania małego biznesu w walce z Covidem. Bonifikaty te wzbudziły zainteresowanie, wątpliwości i ogromne emocje wśród Spółdzielców. M. Marchocki otrzymał, jak nam doniesiono, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego około 17 tys. złotych bonifikaty czynszowej i była to najwyższa z przyznanych kwot. Warto wiedzieć, że WSM ŻC dysponuje sporą liczbą lokali użytkowych. Czy sytuacja mogła mieć miejsce również w przypadku innych członków Rady Nadzorczej? Czy kiedykolwiek członkowie Rady Nadzorczej WSM ŻC oraz Zarządu Spółdzielni składali oświadczenia o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni?

Ciąg dalszy nastąpi…

zdj. mieszkańca Żoliborza

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły