Most na rzece Długiej w ciągu ulicy Chudoby otwarty 3 miesiące przed terminem

We wtorek, 10 stycznia skorzystali z niego pierwsi kierowcy – w tym burmistrz Białołęki, Grzegorz Kuca. Nowy obiekt zastąpił wysłużoną przeprawę. Został oddany przed terminem. Nowy most i droga na przebudowanym fragmencie zyskały chodnik o szerokości 2 m po wschodniej stronie, którego bardzo brakowało. Po zachodniej stronie powstała rezerwa pod ciąg pieszo-rowerowy. W tej chwili jest wygrodzona do czasu wybudowania kontynuacji ścieżki.

Ta przeprawa musiała powstać

Decyzja o konieczności budowy nowej przeprawy zapadła po tym, gdy w efekcie standardowego przeglądu starego mostu okazało się, że jest on w złym stanie technicznym i  wymaga pilnej interwencji. Gdybyśmy go nie wymienili, w każdej chwili mogłoby dojść do jego uszkodzenia, a w efekcie całkowitego zamknięcia – tak jak to się stało z mostem na Kobiałce. Wówczas ul. Chudoby straciłaby komunikacyjną ciągłość. Na razie nie ma planów zabudowy terenów znajdujących się na północ od przeprawy. Dla tego rejonu nie ma zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili miasto aktualizuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, z którego będzie wynikało przeznaczenie tego obszaru. Na tej podstawie warszawski samorząd będzie opracowywać miejscowe plany. Jak do tej pory nie wydaliśmy zgody na zabudowę terenów sąsiadujących z mostem – po północnej stronie rzeki. Teren nie jest uzbrojony w media. Jedynym powodem budowy nowego mostu była konieczność utrzymania przejezdności ul. Chudoby – alternatywy komunikacyjnej m.in. dla ul. Kąty Grodziskie, której kompleksową przebudowę niebawem będzie prowadził Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

To drugi most na rzece Długiej na Białołęce, który powstał w tej kadencji.Jakie parametry techniczne?

Jest jednoprzęsłowy, swobodnie podparty, płytowy, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Długość mostu wynosi 18,50 m, szerokość całkowita – 14,49 m. Oprócz mostu rozbudowana została też ul. Chudoby na odcinku 200 m. Nowy most i droga na przebudowanym fragmencie zyskały chodnik o szerokości 2 m po wschodniej stronie, którego bardzo brakowało. Natomiast po zachodniej stronie powstała rezerwa pod ciąg pieszo-rowerowy. W tej chwili jest wygrodzona do czasu wybudowania kontynuacji ścieżki. Przeprawa ma odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Oświetlenie zapewnia 13 nowych latarni. Wykonawcą prac była spółka Intop Warszawa, która zrealizowała inwestycję ponad 3 miesiące przed terminem. Koszt prac to 6,95 mln zł.

za; Urząd Dzielnicy Białołęka

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły