Niezwykle bogate archiwalia powstańcze trafiły Archiwum Akt Nowych

Prof. Maciej Kledzik przekazał dziś do Archiwum Akt Nowych prywatny zbiór dokumentów o Powstaniu Warszawskim. Darczyńca gromadził je od ponad 40 lat – poinformowało PAP Archiwum Akt Nowych.

Zgrupowanie AK Bartkiewicza

Zgrupowanie Bartkiewicz – oddział Armii Krajowej walczący w okresie powstania warszawskiego od 5 sierpnia do 3 października 1944. Zgrupowanie zostało zorganizowane 5 sierpnia 1944 z plutonów osłonowych dowódcy Obwodu I Śródmieście płk. Franciszka Pfeiffera „Radwana”, 100 kompanii sztabowej obwodu, oddziału NSZ, oddziału KPN oraz żołnierzy 101 kompanii WSOP, żołnierzy z innych oddziałów oraz ochotników. Od 20 września oddziały zgrupowania przekształciły się w II i III batalion 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK. Zgrupowanie operowało w rejonie pomiędzy ulicami Świętokrzyską – Mazowiecką – Placem Małachowskiego – Kredytową – Królewską – Marszałkowską.

30 września zgrupowanie liczyło 824 osoby, w tym 692 żołnierzy (78 oficerów, 108 podchorążych, 134 podoficerów, 372 szeregowych) oraz 132 łączniczki i sanitariuszki. Uzbrojenie stanowiło 7 lekkich karabinów maszynowych, 2 rkm, 40 pm, 7 pepesz, 94 kb, 125 pistoletów, 4 granatniki, 4 miotacze ognia, 6 karabinów ppanc, 2 piaty, 373 granaty i 425 butelek zapalających.

To największe prywatne archiwum dokumentów związanych Powstaniem Warszawskim

Jest ono unikatowym zapisem jego działalności naukowej w dziedzinie Powstania Warszawskiego, w szczególności historii Zgrupowania AK „Bartkiewicz”. Zawiera unikalne materiały dotyczące bohaterów powstania, ich ankiety osobowe, korespondencję i relacje. Liczy ok. 1000 dokumentów i ankiet. Materiały stanowią archiwalną bazę źródłową oraz zapis działalności naukowej jednego z najwybitniejszych znawców Powstania Warszawskiego, prof. Macieja Kledzika. Na zespół składa się m.in. obszerny zbiór ankiet osobowych żołnierzy Zgrupowania „Bartkiewicz”, zawierających cenne informacje biograficzne powstańców -uczestników walk na terenie Śródmieścia Północnego.

Zdaniem historyków to największe prywatne archiwum dokumentów związanych Powstaniem Warszawskim. Dotyczczas w zbiorach AAN brakowało dokumentów dotyczących Zgrupwania AK „Bartkiewicz”. Dokumentacja ze zbiorów prof. Kledzika wypełni tę lukę.

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Kledzik (ur. 1950 r.) to historyk, publicysta i wykładowca Wyższej Szkoły Dziennikarskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obszarem naukowym jego badań są wojna polsko-rosyjska 1830-1831, emigracja popowstaniowa oraz Powstanie Warszawskie.

za; TVP Info, PAP, Nauka w Polsce

Na zdjęciu; Żołnierze z kompanii 'Andrzej’ Zgrupowania AK 'Bartkiewicz’, Sylwester Braun ps. Kris

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.