Szwedzki poseł zaproponował zwrócenie Polsce cennego dokumentu z 1505 roku

Jak poinformował portal TVP World, szwedzki prawicowy poseł Björn Söder zaproponował zwrócenie Polsce cennego dokumentu z 1505 roku, który został zrabowany przez Szwedów podczas potopu 1655-1660. Zaapelował do minister spraw zagranicznych kraju Ann Linde o zwrot w Polsce Statutu Łaskiego.

Statut Łaskiego jest pierwszym pełnym ogłoszonym drukiem zbiorem praw Królestwa Polskiego

Wydano go na polecenie króla Aleksandra Jagiellończyka, a inicjatorem przedsięwzięcia był kanclerz koronny Jan Łaski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, od którego zbiór wziął swoją nazwę. Statut zawiera źródła prawa polskiego, w tym dekrety królewskie, konstytucje sejmowe i traktaty międzynarodowe oraz zabytki prawa obowiązującego w miastach – Zwierciadło saskie i Prawo magdeburskie, a także służący za podręcznik traktat prawniczy. Prawa spisane w statucie, sięgające epoki Kazimierza Wielkiego, obowiązywały do czasu rozbiorów Polski.

Publikacja Statutu Łaskiego (Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque, „Przesławnego Królestwa Polskiego przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety”) zapoczątkowała tradycję urzędowego ogłaszania obowiązującego prawa. Stanowiła także ukoronowanie reform ustrojowych wprowadzonych przez sejm walny, obradujący wiosną 1505 roku w Radomiu – ten sam, podczas którego uchwalono konstytucję Nihil novi (stanowi ona część statutu), gwarantującą m. in. wolność słowa w polskim sejmie. Egzemplarz przeznaczony dla króla Aleksandra był jedynym, opatrzonym pieczęcią koronną, by uniemożliwić usunięcie lub dodanie jakiegokolwiek zapisu. Jako jedyny jest także zdobiony iluminacjami o wysokiej klasie artystycznej i oprawiony w bogato tłoczoną skórę z klamrami.

 

Czy zwrot jest możliwy?

Björn Söder e Szwedzkich Demokratów zwrócił się do MSZ o wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu Polsce Statutu Łaskiego, biorąc pod uwagę znaczenie dokumentu dla Polski, a także w podziękowaniu za działania Polski na rzecz bezpieczeństwa Szwecji.

Szwedzkie MSZ poinformowało, że odpowie na interpelację Södera do 26 lipca.

za; Kresy.pl, pamiecpolski.archiwa.gov.pl, TVP World

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.