NASZ KOLEJNY SUKCES! A. Rosińska nie będzie już pełnić funkcji naczelnika w ZDM!

Że Puchalski nie ma wykształcenia technicznego nie jest już tajemnicą,  ale że zatrudnia ludzi bez wykształcenia technicznego do kierowania zarówno pionem utrzymania jak i wydziałami mu podległymi, o tym nie wszyscy wiedzą. I tak  stanowisko Z-cy Dyrektora Pionu ds. Utrzymania powierzył byłej rzeczniczce prasowej ZDM i Ratusza – Pani Karolinie Gałeckiej, która nie posiada  ŻADNEJ wiedzy technicznej. Podobnie jest z niejaką Anną Rosińską. Jak dowiedział się Portal Warszawski, pani Rosińska nie będzie już naczelnikiem Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska.

Kim jest?

Powierzono jej prowadzenie bardzo specjalistycznego Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska.  Anna Rosińska ma zerową wiedzą dotyczącą obiektów mostowych, zerową wiedzę techniczną. A jakie  ma kwalifikacje zawodowe Pani Anna? Otóż swoim wykształceniem chwali się jawnie na swoim koncie na Linkedin. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagraniczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgodnie z § 10 ust. 3 zalicza się systematyczne sprawdzanie merytorycznej i formalnej poprawności prowadzonych postępowań, w szczególności dokumentów i pism oraz opracowań powstających w komórce; analizowanie i dokonywanie ocen wyników pracy oraz zapoznanie z nimi pracowników;  przestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych i innych instrukcji normujących działalność. W § 10 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego wskazano, iż Naczelnik Wydziału samodzielnie podejmuje decyzje w ramach posiadanego zakresu uprawnień oraz odpowiada za podjęte czynności własne i za czynności pracowników podległego Wydziału. W załączniku nr. 2 do Regulaminu Wynagrodzeń w ZDM określono wykaz stanowisk zaszeregowania oraz niezbędne wymagania kwalifikacyjne pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Zgodnie z tym dokumentem Naczelnik Wydziału musi posiadać  minimalne kwalifikacje do sprawowania tego stanowiska.

Komentarz

Rosińską ma zastąpić osoba bardziej kompetentna (czy nią będzie, racze nie – doszły nas już informacje o tej osobie, ale o tym już po zmianach). Dla przypomnienia Pani Anna Rosińska wsławiła się tym, że funkcję naczelnika uzyskała gdy doprowadziła kontrakt projektu kładki nad Wisłą. My wiemy, że projekt ten nigdy nie powinien zostać odebrany. Ale zostawiamy tę sprawę na obecną chwilę, gdyż jest ona rozwojowa i zapewne nie skończy się miękkim lądowaniem ani dla tej Pani, ani dla decydentów namawiających do podpisania protokołów odbioru.

Ogromnie się cieszymy, że zmieniamy Warszawę na lepsze!

Tu o niej pisaliśmy

[TYLKO U NAS] Co łączy tych troje pracowników Zarządu Dróg Miejskich??

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły