Rusza remont ikonicznej wizytówki Starego Miasta

Kamienica pierwotnie była zwrócona frontem do ulicy Krzywe Koło. Zabudowa działki ciągnęła się aż do murów miejskich. Obecnie główną elewacją jest ta od strony ulicy Nowomiejskiej. To wynik decyzji planistów z czasów odbudowy Starego Miasta, którzy chcieli, aby ulica biegnący przy murach miała ciągłość. Jej skutkiem było skrócenie kamienicy poprzez wyburzenie tej części, która przylegała do murów.

Rys historyczny

Kamienicę po zburzeniu podczas powstania warszawskiego odbudowano w 1955 roku. Obecnie jej elewacja jest bardzo zniszczona. Na taki stan wpłynęły działania wody i kiepska jakość materiałów z jakich dom odbudowano. Wilgoć wnika do wnętrza ścian zarówno od strony gruntu przez niewystarczającą izolację, jak i podczas opadów. Woda dostająca się przez pęknięcia w wyprawach tynkarskich spowodowała odspojenie tynków od podłoża, które odpadają wraz z umieszczoną na nich dekoracją sgraffitową.

Elewacje od dawna wymagają bardzo pilnych napraw. Stołeczny Konserwator Zabytków wydawał w ubiegłych latach nakaz doraźnego zabezpieczenia. Właściciel budynku, którym jest wspólnota mieszkaniowa, naprawił tynki parteru, a później także dach i gzyms. Prace te były częściowo dofinansowane przez m.st. Warszawa.

Co zostanie wykonane?

Podczas tegorocznego remontu konserwacji i renowacji poddane będzie sgraffito, które zajmuje całą powierzchnię ścian powyżej parteru. Dekoracyjne tynki sgraffitowe zostaną oczyszczone, podklejane i uzupełniane, a miejscowo będą pokryte laserunkiem. Elewacja na kondygnacji parterowej zyska nowe tynki barwione w masie. Renowację przejdą płyty okładzin kamiennych przyziemia. Zostaną oczyszczone, odsolone i uzupełnione.  Renowacji poddana zostanie także stolarka drzwiowa i okienna, metaloplastyka oraz wymienione zostaną obróbki blacharskie.

Zbrakło pieniędzy na…

niestety, z powodu wzrostu kosztów remontu, a szczególnie cen materiałów budowlanych, wspólnota mieszkaniowa już po złożeniu wniosku i zarekomendowaniu go do dotacji, musiała wycofać się z planowanych na ten rok prac wyremontowania wszystkich trzech elewacji. Skupi się tylko na jednej – frontowej. Pozostałe muszą jeszcze poczekać.  Kwota dotacji miasta wynosi 78 280 zł, co stanowi ponad 37% kosztów.

za; Stołeczny Konserwator Zabytków

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.