[NASZ TEMAT] Czy to ostateczny kres komunistycznych „elit” na Bródnie?

W głosowaniu 8 czerwca  2022 r. członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” pokazali jej władzom czerwoną kartkę. Odrzucili wszystkie uchwały wniesione przez władze, miażdżącym stosunkiem głosów 300 do 2000. O sprawie pisaliśmy parę dni temu.

Państwo w państwie

Następnym, bardzo logicznym z perspektywy spółdzielców krokiem będzie powołanie nowej Rady Nadzorczej i nowego zarządu. Póki co w spółdzielni nadal panuje specyficzny układ władzy, który uformował się przez 25 lat rządów poprzedniego prezesa Krzysztofa Szczurowskiego.

SM „Bródno” była państwem w państwie, przez ostatnie lata mając też bezpośredni wpływ na zarządzanie Targówkiem, gdzie do niedawna burmistrzem był Sławomir Antonik (obecny prezes SM „Bródno”), zarazem będąc przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Bródno”. Te czasy się właśnie kończą. Zmian nie da się już zatrzymać.

Do realnych i całkowitych zmian dojdzie jednak tylko wtedy, gdy zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Wtedy w ciągu 6 tygodni władze SM „Bródno” muszą zwołać Walne Zgromadzenie. Jeżeli jego wynik będzie podobny do wyniku  z 8 czerwca, to w SM „Bródno” nastąpi wreszcie prawdziwa zmiana. Spółdzielniane elity, wywodzące się z PRL-u stracą władzę i wreszcie będą musiały odejść w niepamięć.

Co dokładnie głosowano 8 czerwca? Przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2019-2021 (wcześniej to nie było możliwe z powodu pandemii). Wszystkie trzy sprawozdania zostały odrzucone, co jest formą nieudzielenia absolutorium. Odrzucenie sprawozdań podważa sens i wartość działań Rady Nadzorczej. To kompletny wyraz braku zaufania do niej.

Spółdzielcy odrzucili też wprowadzone „tylnymi drzwiami” poprawki do statutu. O tym, jak było to ważne zostanie wyjaśnione dalej.

Warto też podkreślić, iż spółdzielcy odrzucili wszystkie proponowane przez władze uchwały. Trudno o bardziej surową i jednoznaczną ocenę spółdzielczych elit.

Prezes Sławomir Antonik i pasmo porażek

SM „Bródno” jest w rękach prezesa Sławomira Antonika, to on podejmuje wszystkie kluczowe decyzje. Porażka głosowania z 8 czerwca jest więc przede wszystkim jego porażką. A ostatnio Sławomir Antonik ma faktycznie fatalną passę.

W wyborach samorządowych w 2018 r., w których był kandydatem na prezydenta Warszawy  uzyskał 2584 głosów. Czy gdyby był ceniony jako burmistrz Targówka i działacz SM „Bródno” to otrzymałby tak symboliczną ilość głosów? Wszak samo  osiedle „Wysockiego”, gdzie był przewodniczącym rady osiedla mogło mu dać nawet 6000 głosów. Nie licząc głosów mieszkańców Targówka. Popularny jak widać nie był.

W kolejnym roku 2019 przegrywa wybory do spółdzielnianej Rady Osiedla „Wysockiego”, czyli na swoim terenie. Warto dodać, że był przewodniczącym tej rady. Przegrywa też wybory w swojej kolonii (osiedla w SM „Bródno” dzielą się na kolonie, do których należy po około 1000 osób). To musiało być szczególnie bolesne – przegrać na swoim własnym terenie, być odrzuconym przez najbliższych sąsiadów.

I kolejna porażka, ta najbardziej aktualna, w czasie głosowania 8 czerwca 2022 r. Formalnie uchwały na to głosowanie wniosła Rada Nadzorcza, ale jest ona w pełni kontrolowana przez prezesa. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych uchwał była zmiana statutu, która usuwała między innymi rady osiedla (te same, które „stracił” prezes w 2019 r. na rzecz niezależnych spółdzielców). Przez zmiany w statucie prezes chciał „zatrzymać” możliwość pojawienia się osób niezależnych w Radzie Nadzorczej. Jej kadencja mija wszak w maju 2022 r., ale formalnie jej członkowie muszą ustąpić w momencie wybrania nowej Rady Nadzorczej. A kandydaci do Rady Nadzorczej są przedstawiani zgodnie ze statutem przez rady osiedli – gdyby rady te były zależne od prezesa mechanizm działał sprawnie. Z chwilą jednak, gdy prezes stracił na nie wpływ, to mógł też z czasem stracić wpływ na Radę Nadzorczą. Postanowił więc usunąć rady osiedla pod pozorem zmian statutu i oszczędności.

Rzecz się jednak kompletnie nie udała. Spółdzielcy powiedzieli „nie” majstrowaniu przy statucie na korzyść centralizacji władzy w rękach prezesa. Powiedzieli też „nie” spółdzielnianym elitom, które jako pierwsze kupowały po okazyjnych cenach mieszkania w nowych inwestycjach. Powiedzieli też „nie” dla jakości życia i wysokości czynszu w ich budynkach.

Na naszych oczach zaczął się proces erozji  dawnego układu, który dawał korzyści niewielu, kosztem dobra większości.

Oficjalne wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia SM Bródno (pierwsza pozycja to głosy za, druga głosy przeciw, trzecia to głosy wstrzymujące)

Uchwała nr 1: za 378 – przeciw 1886 – wstrzymało się 128

Uchwała nr 2: 364 – 1921 – 124

Uchwała nr 3: 365 – 1907 – 128

Uchwała nr 4: 562 – 1732 – 119

Uchwała nr 5: 344 – 1939 – 117

Uchwała nr 6: 348 – 1935 – 115

Uchwała nr 7: 351 – 1933 – 115

Uchwała nr 8: 573 – 1738 – 107

Uchwała nr 9: 330 – 1966 – 110

Uchwała nr 10: 320 – 1972 – 112

Uchwała nr 11: 335 – 1962 – 104

Uchwała nr 12: 429 – 1879 – 103

Uchwała nr 13 (zmiana Statutu): 311 – 1995 – 94

Uchwała nr 14: 322 – 1983 – 98

Uchwała nr 15: 318 – 1992 – 91

Uchwała nr 16: 349 – 1906 – 145

Uchwała nr 17: 320 – 1958 – 114

Wydano łącznie 2477 kart.

Kolejność uchwał – uchwała w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” za 2019 rok;

– podziału nadwyżki z działalności gospodarczej za 2019 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” za 2020 rok;

– podziału nadwyżki z działalności gospodarczej za 2020 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” za 2021 rok;

– podziału nadwyżki z działalności gospodarczej za 2021 r.;

– przyjęcia zmian Statutu;

– przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”;

– uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;

– przyjęcia wniosków polustracyjnych lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. oraz działalności inwestycyjnej w 2019 r. i 2020 r.

– założeń organizacyjno – finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.