Czy polskie szpitale wykonują aborcje wykonywane nie tylko w sytuacji ciąży pochodzącej z czynu zabronionego?

W w połowie kwietnia niektóre media podały informację, że w jednym z warszawskich szpitali mogą być przeprowadzane aborcje z pominięciem wymogów formalnych określonych w przepisach ustawy o planowaniu rodziny. Celem weryfikacji  tych doniesień, Instytut Ordo Iuris skierował zapytanie w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej do Ministerstwa Zdrowia i stołecznego ratusza. Resort odpowiedział, że nie posiada informacji na ten temat, z kolei władze Warszawy, w odpowiedzi napisały, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Podobne zapytania zostały skierowane do właściwych podmiotów leczniczych na terytorium Polski – informuje Ordo Iuris.

Do 370 szpitali skierowane zostały wnioski o dostęp do informacji publicznej na ten temat

W zaistniałej wyjątkowej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie liczne doniesienia medialne sugerowały możliwy wzrost liczby aborcji wykonywanych na podstawie przepisu umożliwiającego wykonanie aborcji w sytuacji ciąży powstałej w wyniku gwałtu. W związku z tym, Instytut podjął standardowe działania mające na celu poznanie skali jak również legalności tego zjawiska. Do 370 szpitali skierowane zostały wnioski o dostęp do informacji publicznej na ten temat. Co istotne, zgodnie z obowiązującym prawem, aborcja na podstawie tzw. przesłanki kryminalnej jest dozwolona przy spełnieniu określonych warunków formalnych, wymienionych w ustawie o planowaniu rodziny. Ich pominięcie skutkowałoby w istocie akceptacją sprzecznej z polskim porządkiem prawnym aborcji „na życzenie”.


Prawo dostępu do informacji publicznej, w tym także informacji o działaności podmiotów medycznych, wykonujących zadania publiczne jest jednym z praw gwarantowanych przez Konstytucję RP.  Dla realizacji swoich statutowych celów również Ordo Iuris jest uprawniony do kierowania pytań o działalność publicznych podmiotów medycznych, szczególnie gdy w grę wchodzi tematyka stanowiąca jeden z podstawowych obszarów działalności Instytutu” – komentuje Jan Melon, analityk Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.


Ordo Iuris stale monitoruje przestrzeganie prawa w zakresie warunków dopuszczalności wykonywania aborcji.  W ramach tej działalności, na początku 2021 r. Instytut opublikował „Audyt aborcyjnego pozbawiania życia”, w którym przedstawił liczne wątpliwości w funkcjonowaniu przesłanki eugenicznej w praktyce, m.in. wynikające z nadużyć w posługiwaniu się tą przesłanką przez lekarzy.  Pozostałe w ustawie o planowaniu rodziny warunki dopuszczalności przeprowadzania aborcji konsekwentnie znajdują się w obszarze zainteresowań i działań Instytutu.

zdj. Leonardo da Vinci, Embrion w łonie matki, ok. 1510-12

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.