[NASZ TEMAT] Czy RKS Okęcie dla Burmistrza Włoch ma znaczenie? Jutro się okaże

Znów wracamy do tematu RKS Okęcie, kolejnego, bardzo dobrego klubu sportowego z tradycjami, na którego ma apetyt miasto, które rękami komisji sportu w dzielnicy Włochy, przewodniczący blokuje wpisanie dyskusji o RKS Okęcie w porządek obrad komisji. Tym razem jednak Burmistrz Włoch idzie dalej. Tworzy fałszywą narrację, czyli po prostu kłamie.

Przypominamy co chodzi

W 2020 roku Biuro Mienia wszczęło przeciwko klubowi postępowanie w sprawie „o wygaśnięcie prawa do użytkowania terenu„. Podstawą były zawarte umowy na wynajem części terenu dla WORD i Tenis Club, bez zgody miasta i nie zgodnie z przeznaczeniem terenu. Zarzut pierwszy, faktycznie był zasadny, jednak umowa z WORD została w 2019 roku wypowiedziana i WORD zajmuje plac oraz budynek bez umowy. RKS Okęcie zwróciła się do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Biura Mienia oraz marszałka województwa, jednak bez reakcji. Wszyscy odsyłają ich do marszałka.

Dwa tygodnie temu miała posiedzenie komisja sportu dzielnicy Włochy, i zaskakuje brak punktów dotyczących RKS Okęcie, tak jakby nie istniało.

Prezes klubu Stanisław Gajlewicz pyta przewodniczącego komisji sportu i wykazuje, że rada dzielnicy zapomniała o ważnych punktach, która ma się odbyć 9 maja.

1. Inicjatywy radnych aktywizujące sportowo mieszkańców dzielnicy Włochy.
2. Wypracowanie wsparcia dla RKS Okęcie Warszawa w celu utrzymania klubu w dzielnicy oraz utrzymania jego działań statutowych.
3. Projekt pisma radnych do wydziału Mienia m.st. Warszawy wyrażającego dezaprobatę do działań jednostki miasta w stosunku do klubu RKS Okęcie Warszawa.
4. Zatwierdzenie pisma do przez Jarosława Karcza – Burmistrza Dzielnicy Włochy z zapytaniem o stanowisko Burmistrza do klubu RKS Okęcie oraz jego plany dotyczące terenu zajmowanego przez klub.
5. Projekt pomocy klubom sportowym z dzielnicy Włochy w wynajmuje obiektów sportowych tzn. Większy rabat na wynajem boisk i hal sportowych.
6. Sprawy różne, ważne dla mieszkańców dzielnicy Włochy.
7. Zamknięcie obrad.

Komisja Sportu dzielnicy Włoch robi wszystko aby uśmiercić klub sportowy RKS Okęcie. Do tego stopnia, że Burmistrz Włoch, Jarosław Karcz tworzy fałszywą narrację, czyli po prostu kłamie. W najbliższy wtorek odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Włochy posiedzenie Komisji Sportu i Kultury poświęcone w całości RKS Okęcie Warszawa. Czy pojawi się na niej Pan burmistrz Jarosław Karcz?

 

 

Tu więcej

[NASZ TEMAT] Czy dzielnicy Włochy zależy na przejęciu terenu RKS Okęcie?

 

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły