[NASZ TEMAT] Wykonawcy remontu Mostu ks. J. Poniatowskiego razem z ZDM ustawiają warunki?

Stołeczne media milczą, a ustawianie przetargu na tak zwany remont Mostu Poniatowskiego trwa w najlepsze.  Niestety media, które są rzekomo wolne, milczą. Oczywiście jasno to dowodzi, że kasa czyni cuda i zamyka oczy na rzeczy najważniejsze. Jeden z blogów kompletnie oszalał, i napisał wczoraj o nowym Rondzie – Warszawa w końcu zdobyta. Poziom zidiocenia i służalczości jest już tak komiczna, że odbiera samodzielne myślenie i tworzy nową historię, a ta dzieje się właśnie na naszych oczach. Przetarg na rzekomy remont Mostu Poniatowskiego to nie tylko farsa, ale w tej formie zapowiada jedną wielką katastrofę. Kto za to odpowiada? Czemu stołeczne media milczą na ten temat?

Przypomnijmy

ZDM i firmy szykujące się do przetargu na remont Mostu ks. J. Poniatowskiego nas czytają, i biorą na poważnie nasze analizy. Nie ma się co dziwić. My na swej robocie po prostu się znamy. Ale to nie znaczy, że Puchalski i Rosińska (obydwoje bez kompetencji inżynierskich) mają tymi danymi manipulować i sugerować Wykonawcom co mają wykonać. Postępowanie na „Remont wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie” polega za zadawaniu  i odpowiedziach w stylu: „wiem ale nie powiem„, „nie wiem co masz zrobićzrób wszystko„.

W trakcie przetargu nie można udzielać odpowiedzi indywidualnie. Pytanie jaki kolor podkładu stosować pod powłoki unieważnia przetarg…a jakiekolwiek kontakty indywidualne z potencjalnymi wykonawcami są niedopuszczalne na etapie przetargu. Na tym momencie można ten przetarg unieważnić.

Od paru tygodni szczegółowo opisujemy jak ZDM konwersują między sobą na temat remontu obiektu. Na kilometr pachnie ustawką, i kryminałem…ale wszyscy milczą.

Tu kolejne przykłady

Załączone rysunki do przedmiaru są zbyt ogólne (brak wymiarów). Proszę o udostępnienie istniejących rysunków obiektu: przekrój poprzeczny, przekrój podłużny oraz widok z góry (mogą być jako scan). – tak wygląda konwersacja pomiędzy urzędnika ZDM a Wykonawcą…

Odpowiedź:

Pozycja 6d.1 (w zaktualizowanym kosztorysie) zawiera wszystkie niezbędne czynności będące zamierzeniem Zamawiającego. W ramach tej pozycji zadaniem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji geometrycznej konstrukcji obiektu – tj. podpór i płyty pomostu a następnie na wykonany podkład naniesienie zinwentaryzowanych uszkodzeń. Zamawiający dopuszcza wykonywanie inwentaryzacji etapami w podziale na etapy dostosowane do zakresu dostępnych rusztowań.

Wykonawca ma zapłacić kary m.in.:

– za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót – kara w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminów określonych w §2 ust. 1 lub ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

– termin rozpoczęcia oznaczono w umowie – od dnia zawarcia umowy. Zobaczymy czy wykonawca rozpocznie prace tego samego dnia unikając kar umownych, ale naruszając postanowienia decyzji konserwatora zabytków.

W następnych odpowiedziach – na prośbę o zmianę kryteriów oceny – punkty za to że wykonawca realizował zabezpieczenie antykorozyjne na konstrukcji wpisanej do rejestru zabytków o powierzchni min 50 tys m2.

Wykonawca wnosi o zmianę na 5 tys m2 – zamawiający nie wyraża zgody. Czy nie jest to nakierowane na jakiegoś konkretnego wykonawcę? Można dać kryterium, 5 tys obiekt zabytkowy – ale 50 tys zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej remontowanego obiektu? Jest to ograniczenie i to duże, bo obiektów zabytkowych w okresie ostatnich 5 lat – to trzeba mieć farta by akurat trafić, a doświadczenie wcale nie gorsze.

Przetarg na rzekomy remont Mostu Poniatowskiego to nie tylko farsa, ale w tej formie zapowiada jedną wielką katastrofę. Kto za to odpowiada? Czemu stołeczne media milczą na ten temat?

Przypominamy nasze artykuły

[NASZ NEWS] Brak kompetencji czy ustawka? Co dalej z remontem Mostu Ks. J. Poniatowskiego?

 

[NASZ NEWS] Afera mostowa (Most ks. J Poniatowskiego) rozkręca się?

 

[NASZ NEWS] „Afera Mostowa” ciąg dalszy ustawiania przetargu przez ZDM

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.