[NASZ NEWS] „Afera Mostowa” ciąg dalszy ustawiania przetargu przez ZDM

 Puchalski,  Rosińska, Gałecka  –  żadne z nich nie ma  kompetencji inżynierskich – manipulują danymi i sugerują Wykonawcom co mają robić. Dzisiaj publikujemy kolejne  odpowiedzi, które ZDM udzielał wykonawcom.

Przypominamy

Zostało ogłoszone postępowanie,  dlatego też pozwoliliśmy sobie zajrzeć w załączone do niego dokumenty. Zarząd Dróg Miejskich jako podstawę realizacji zamierzenia wskazuje decyzję nakazową WINB 60/2019 oraz decyzję zmieniającą nr 1303/2019. Termin realizacji decyzji organ ją wydający wskazał na 31 grudnia 2022. W momencie wydawania decyzji tj dnia 03.10.2019 r termin ten w zakresie wskazanych prac umożliwiał prawidłowe ich przeprowadzenia, ale Zarząd Dróg Miejskich postępowanie przetargowe ogłosił dopiero teraz uniemożliwiając przeprowadzenie prac we wskazanym w decyzji terminie.

Sam ZDM w projekcie umowy wskazuje termin realizacji  130 tygodni od podpisania umowy lecz nie później niż do 01.12.2024 rczyli dalece wykraczający poza termin realizacji wskazany w decyzji nr 1303/2019.  

Trzeba również zwrócić uwagę na zakres decyzji nr 1303/2019, a zakres zleconych prac. Wczytując się w decyzję nr 1303/2019 można jednoznacznie stwierdzić, że dotyczy ona tyko i wyłącznie wiaduktu drogowego im. Ks. J. Poniatowskiego bez  remontu murów oporowych i remoncie przejścia poziemnego w rejonie przyczółka wschodniego wiaduktu.

A oto kolejne pytania Wykonawców i odpowiedzi ZDM

Pytanie 17.

Brak jest bezpośredniego dostępu do remontowanej konstrukcji obiektu od strony wewnętrznej m.in. w miejscu galerii ARKADA. Wykonawca prosi o informację w jaki sposób Zamawiający
przewiduje wykonanie prac polegających na ustawieniu rusztowań, oczyszczeniu konstrukcji żelbetowej i stalowej oraz wykonaniu napraw dla elementów, które są zasłonięte i niedostępne?

Odpowiedź:

W pozycji nr 7d.1 znajduje się pozycja dotycząca szczegółowej inwentaryzacji, ma ona również na celu dostarczenie informacji, które powierzchnie przewidziane do napraw są dostępne.

Nie podlegają naprawie powierzchnie, do których dostęp wiązałby się z koniecznością rozbiórki istniejącej infrastruktury np. budynek CH Arkada.

Okazuje się, że będziemy robili antykorozję wiaduktu ks. J. Poniatowskiego, ale nie tam gdzie jest budynek np. Centrum Handlowe, to znaczy, że antykorozją nie będzie objęte ponad 20% konstrukcji. Więc jak ma to wycenić wykonawca?  Tu należałoby zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami taka konstrukcja jak Centrum Handlowe nigdy nie powinno powstać pod takim obiektem jak most czy wiadukt, ze względów p. pożarowych. Jest to dokładnie opisane w Warunkach Technicznych – rozdział VIII.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający dopuści oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dla nieskorodowanych skrzynek rewizyjnych w zamian za ich wymianę, dla skrzynek będących w dobrym stanie
technicznym, w ramach pozycji nr 5d.1 kosztorysu inwestorskiego?

Odpowiedź:

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na planowanym do remontu obiekcie nie znajdują się skrzynki bez jakichkolwiek oznak korozji.

Problem z czytaniem ze zrozumieniem?

Wykonawca jasno zadaje pytanie, czy dopuszczalne jest oczyszczenie i zabezpieczenie istniejących skrzynek. Brak odpowiedzi na pytanie, tylko wycieczki o braku skrzynek przy których nie trzeba nic robić. Niemal każda odpowiedź jest w tym samym stylu – albo nieprecyzyjna albo stawiająca świadczenie niemożliwe do spełnienia – tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 27 dotyczącego zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad – Zamawiający wskazuje po pierwsze, że powłoką nawierzchniową ma być powłoka siloksanowa (nie ma powłok siloksanowych do stali) i pisze, że cytujemy: „oraz wykonanie powyższych prac mając na uwadze
aby wszystkie szczeliny w elementach balustrady zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający rozwój korozji wewnątrz nich.

No szanowny Zamawiający – balustradę zabytkową wymieniacie czy ją zabezpieczacie antykorozyjnie? Nie da rady bez wymiany pozbyć się wszystkich szczelin gdyż ta balustrada jest balustradą kutą a nie spawaną ale aby to zauważyć trzeba mieć podstawową wiedzę techniczną, podkreślamy podstawową.

Czy poziom odpowiedzi jest wynikiem braku przygotowania do realizacji danego zakresu prac, czy ignorancji zamawiającego względem potencjalnych wykonawców, a może wynika jeszcze z czegoś innego? Ale o tym napiszemy już niebawem, bo jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi.

C. D. N

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.