Miejsca związane z historią Żydów w warszawskim getcie wpisane do ewidencji zabytków

10 maja 1943 r. ocalali bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej uciekli kanałami z terenów getta na ul. Prostą, skąd zostali przewiezieni w okolice Puszczy Kampinoskiej. Sześć dni później na rozkaz Jürgena Stroopa wysadzona zostanie Wielka Synagoga na ul. Tłomackie. Wydarzenie to wiąże się z ostatecznym upadkiem bohaterskiego powstania w getcie warszawskim.

Są to miejsca różnorodne

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart archeologicznych miejsca, które mają szczególny związek z historią Żydów w warszawskim getcie. Będziemy je systematycznie przedstawiać, przybliżając w ten sposób historię tamtych wydarzeń w tym dotyczącej eksterminacji ludności żydowskiej Warszawy po upadku powstania w 1943 r. Są to miejsca różnorodne, zaznaczone w krajobrazie kopcem lub upamiętniającą tablicą, jak również tereny niepozorne, stanowiące obecnie miejsca integracji społecznej. Wszystkie stanowią przyczynek do badań archeologicznych związanych z istnieniem na terenie Muranowa dawnej dzielnicy żydowskiej.


 

 


W rejonie będącym obecnie zielonym, osiedlowym skwerem, znajdowała się w czasie wojny siedziba Menachema Ziemby, jednego z najsłynniejszych i najważniejszych rabinów przebywających w getcie warszawskim. W piwnicy budynku, w którym mieszkał, mieściła się prowadzona konspiratorsko jesziwa (rodzaj wyższej szkoły talmudycznej dającej możliwość kształcenia na rabina) oraz przynależąca do niej biblioteka. Nieopodal znajdowały się tzw. szopy, czyli zakłady rzemieślnicze. Po przeciwnej stronie ul. Nalewki znajdowały się budynki administracji getta oraz jednostka straży pożarnej. Istnieje prawdopodobieństwo odnalezienia na tym terenie nie tylko pozostałości budynku remizy oraz artefaktów związanych z działalnością tej formacji, ale również reliktów konspiracyjnej jesziwy.

Menachem Ziemba otrzymał propozycję ucieczki z getta od katolickich duchownych, lecz nie skorzystał z niej pozostając wraz z ludnością żydowską, która do końca jego życia poszukiwała u niego duchowego wsparcia.

za: MWKZ

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły