[NASZ NEWS] Brak kompetencji czy ustawka? Co dalej z remontem Mostu Ks. J. Poniatowskiego?

Jest nam ogromnie miło, że ZDM i firmy szykujące się do przetargu na remont Mostu ks. J. Poniatowskiego nas czytają, i biorą na poważnie nasze analizy. Nie ma się co dziwić. My na swej robocie po prostu się znamy. Ale to nie znaczy, że Puchalski ma tymi danymi manipulować i sugerować Wykonawcom co mają wykonać. Dzisiaj publikujemy  pierwsze odpowiedzi na pytania wykonawców. Kolejne niebawem.

O co chodzi?

Zostało ogłoszone postępowanie,  dlatego też pozwoliliśmy sobie zajrzeć w załączone do niego dokumenty. Zarząd Dróg Miejskich jako podstawę realizacji zamierzenia wskazuje decyzję nakazową WINB 60/2019 oraz decyzję zmieniającą nr 1303/2019. Termin realizacji decyzji organ ją wydający wskazał na 31 grudnia 2022. W momencie wydawania decyzji tj dnia 03.10.2019 r termin ten w zakresie wskazanych prac umożliwiał prawidłowe ich przeprowadzenia, ale Zarząd Dróg Miejskich postępowanie przetargowe ogłosił dopiero teraz uniemożliwiając przeprowadzenie prac we wskazanym w decyzji terminie.

Sam ZDM w projekcie umowy wskazuje termin realizacji  130 tygodni od podpisania umowy lecz nie później niż do 01.12.2024 rczyli dalece wykraczający poza termin realizacji wskazany w decyzji nr 1303/2019.  

Trzeba również zwrócić uwagę na zakres decyzji nr 1303/2019, a zakres zleconych prac. Wczytując się w decyzję nr 1303/2019 można jednoznacznie stwierdzić, że dotyczy ona tyko i wyłącznie wiaduktu drogowego im. Ks. J. Poniatowskiego bez  remontu murów oporowych i remoncie przejścia poziemnego w rejonie przyczółka wschodniego wiaduktu.

Wiele pytań potencjalnych Wykonawców

Przytoczymy kilka pytań z odpowiedziami – sami oceńcie czy to jest transparentne postępowanie, czy jest zachowany tryb konkurencyjności, czy sposób postępowania sugeruje, że Zamawiający już ma konkretnego Wykonawcę, który ma wygrać…?

Pytanie 7.
Wykonawca prosi o podanie dokładnych parametrów dla łożysk elastomerowych. Bez podania parametrów nośności i kierunków przesuwu Wykonawca nie jest w stanie przygotować oferty
cenowej.

Pytanie 9.
Wykonawca prosi o udostępnienie projektu wykonawczego wymiany dylatacji modułowych.

Odpowiedzi:
W przypadku decyzji Zamawiającego dotyczącego wykonania prac określonych w PPU
§1 ust. 6 zadaniem Wykonawcy jest realizacja zakresu prac określonych prawem opcji.
W ramach zadania należy wykonać projekt techniczny wymiany łożysk/dylatacji w oparciu o dokumentację archiwalną znajdującą się w Warszawie przy ul. Gołdapskiej 7 która jest
do wglądu po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego na adres uoi@zdm.waw.pl.

Komentarz

Zamawiający mógłby  sprawdzić w dokumentacji nośności łożysk, i podać je potencjalnym Wykonawcom oraz zamieścić posiadaną dokumentację dotyczącą urządzeń dylatacyjnych obecnie zamontowanych na obiekcie. Wykonawcy i tak mają nie lada zadanie przy sporządzaniu oferty. A tu co? Zamawiający zaprasza wykonawców do siebie w trakcie trwającego postępowania przetargowego w celu przekazania informacji odnoszących się właśnie do tego postępowania? Czemu załatwia to w w taki sposób? Dlaczego nie pokażą dokumentacji zamieszczając jej na stronie?

Przecież opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – powinien być wykonany w sposób wyczerpujący i dostateczny celem sporządzenia oferty.

Jak wycenić wymianę łożysk czy urządzeń dylatacyjnych bez podstawowych parametrów jakie mają spełniać? A może – skoro nie ma parametrów wyspecyfikowanych to można wymienić można na dowolne? O dowolnej nośności – prawie zerowej. Jak nie ma wymogu to znaczy, że można w tej kwestii zastosować dowolność.

Jeśli wykonawcy zjawią się na ul. Gołdapskiej celem obejrzenia dokumentacji – jak to Zamawiający zasugerował w odpowiedzi to czy każdy wykonawca dostanie te same informacje? Jak to sprawdzić? Skąd wiadomo jaka będzie treść rozmów w czasie spotkań? Czy wszyscy dostaną te same dokumenty?

Postępowanie na „Remont wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie” polega za zadawaniu  i odpowiedziach w stylu: „wiem ale nie powiem„, „nie wiem co masz zrobićzrób wszystko„.

Na kilometr pachnie ustawką, i kryminałem…sprawie będziemy się przypatrywać, tym bardziej że to bardzo ważne inwestycja, której nie wolno im odpuścić.

W trakcie przetargu nie można udzielać odpowiedzi indywidualnie. Pytanie jaki kolor podkładu stosować pod powłoki unieważnia przetarg…a jakiekolwiek kontakty indywidualne z potencjalnymi wykonawcami są niedopuszczalne na etapie przetargu!!

Ciąg Dalszy Nastąpi…

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły