[NASZ TEMAT] Czy dzielnicy Włochy zależy na przejęciu terenu RKS Okęcie?

Wracamy do tematu RKS Okęcie, kolejnego, bardzo dobrego klubu sportowego z tradycjami, na którego ma apetyt miasto, które rękami komisji sportu w dzielnicy Włochy, przewodniczący blokuje wpisanie dyskusji o RKS Okęcie w porządek obrad komisji. Tak dowiedział się nieoficjalnie Portal Warszawski.

Rys historyczny

Historia RKS Okęcie rozpoczyna się w maju 1929 roku. Wtedy to grupa pracowników warszawskich zakładów „Skoda” wywodząca się z nieistniejącego już wówczas Robotniczego Stowarzyszenia Sportowego „Lauda” oraz Harcerskiego Klubu Sportowego „Varsovia” postanowiła wraz ze swymi przełożonymi założyć przy zakładach klub sportowy, dający młodzieży warszawskiej możliwość rywalizacji na poziomie wyższym, niż tylko kopanie piłki na podwórkach, przy czym nie ograniczono się wyłącznie do prowadzenia działalności sportowej, mając w planach również działalność kulturalną. Dla nowo powstałego klubu przyjęto nazwę Klub Kulturalno-Sportowy SKODA. Zatem za 7 lat klub będzie obchodzić 100 lat.

W 2020 roku Biuro Mienia wszczęło przeciwko klubowi postępowanie w sprawie „o wygaśnięcie prawa do użytkowania terenu„. Podstawą były zawarte umowy na wynajem części terenu dla WORD i Tenis Club, bez zgody miasta i nie zgodnie z przeznaczeniem terenu. Zarzut pierwszy, faktycznie był zasadny, jednak umowa z WORD została w 2019 roku wypowiedziana i WORD zajmuje plac oraz budynek bez umowy. RKS Okęcie zwróciła się do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Biura Mienia oraz marszałka województwa, jednak bez reakcji. Wszyscy odsyłają ich do marszałka.

(tu więcej; portalwarszawski.com.pl/2022/04/26/nasz-temat)


Na przykładzie RKS Okęcie wiem, że na wynajem orlików i hal wydaliśmy przez 6 miesięcy 179 tys. zł. To rujnuje budżet i sądzę, że każdy klub ma ten sam problemmówi w rozmowie z Portalem prezes RKS Okęcie, Stanisław Gajlewicz.


Czy ratusz wykorzystuje radnych Włochy?

Tydzień temu miała posiedzenie komisja sportu dzielnicy Włochy, i zaskakuje brak punktów dotyczących RKS Okęcie, tak jakby nie istniało.

Prezes klubu Stanisław Gajlewicz pyta przewodniczącego komisji sportu i wykazuje, że rada dzielnicy zapomniała o ważnych punktach, która ma się odbyć 9 maja.

1. Inicjatywy radnych aktywizujące sportowo mieszkańców dzielnicy Włochy.
2. Wypracowanie wsparcia dla RKS Okęcie Warszawa w celu utrzymania klubu w dzielnicy oraz utrzymania jego działań statutowych.
3. Projekt pisma radnych do wydziału Mienia m.st. Warszawy wyrażającego dezaprobatę do działań jednostki miasta w stosunku do klubu RKS Okęcie Warszawa.
4. Zatwierdzenie pisma do przez Jarosława Karcza – Burmistrza Dzielnicy Włochy z zapytaniem o stanowisko Burmistrza do klubu RKS Okęcie oraz jego plany dotyczące terenu zajmowanego przez klub.
5. Projekt pomocy klubom sportowym z dzielnicy Włochy w wynajmuje obiektów sportowych tzn. Większy rabat na wynajem boisk i hal sportowych.
6. Sprawy różne, ważne dla mieszkańców dzielnicy Włochy.
7. Zamknięcie obrad.

Komentarz

Wbrew pozorom wizja sportowej Warszawy to kolejna bajka dla wyborców Trzaskowskiego. Zgłasza się do nas coraz więcej klubów sportowych w Warszawie, które borykają się po pierwsze  z problemami finansowymi, po drugie mają poczucie, że tereny mniejszych klubów sportowych czeka śmierć, a za plecami zawsze czai się kolejny deweloper.

Zadaje pytanie słusznie Prezes RKS Okęcie dzielnicy Włochy, czy wykreślenie z obrad komisji sportu ważnych kwestii dotyczących klubu, nie jest celowo? Czy nie jest tak, że radni dzielnicy Włochy wykonują polecenie Renaty Kaznowskiej i kolejnego inwestora.

Hasło wyborcze Warszawa dla Wszystkich jest największym kłamstwem Rafała Trzaskowskiego.

Do sprawy oczywiście będziemy wracać, i zrobimy wszystko aby ocalić klub. Zastanawia fakt, że w tej sprawie również milczą wszystkie stołeczne media z Gazetą Wyborczą na czele.

Przypominamy nasz artykuł dwóch tygodni

[NASZ TEMAT] Czy Ratusz chce ukatrupić historyczny klub RKS OKĘCIE?

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły