7 maja w Warszawie 9 kobiet zostanie ordynowanych na księdza

Jak informuje Kościół Ewangelicki (Luterański) w Polsce, w najbliższą sobotę 7 maja 2022 r., o godz. 11.00 w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbędzie się uroczystość ordynacji na księdza dziewięciu diakonek – czytamy na stronie parafii.

Rys historyczny

Kościół EwangelickoAugsburski (Luterański) opiera swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska. Najistotniejszą z nich jest zasada „Tylko Chrystus”, której podporządkowane są wszystkie inne.

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest owocem Reformacji wittenberskiej. Czołowym jej przedstawicielem jest Marcin Luter. Historyczne wydarzenia z dziejów Reformacji to: publikacja tez Lutra (31.10.1517), spalenie bulli papieskiej (1520), sejm w Wormacji (1521), wydanie katechizmu Lutra (1529), sejm w Augsburgu i Konfesja Augsburska (1530), pokój w Augsburgu (1555).

Reformacja wittenberska szybko dotarła do Polski. Już w 1518 r. były tu znane tezy Lutra. Wkrótce powstały pierwsze ogniska Reformacji w Poznaniu i w Krakowie. Dowodem tego, że Reformacja czyniła postępy, jest edykt toruński Zygmunta Starego z 1520 r., skierowany przeciwko niej. Również synod rzymskokatolicki w Piotrkowie w roku 1520 wykazał zaniepokojenie jej rozwojem. W Krakowie pionierem Reformacji był Jakub z Iłży, a w Poznaniu Jan Seklucjan. od 1552 r., gdy szlachta wywalczyła dla siebie dorywczą wolność wyznania, ruch reformacyjny uzyskał możliwość rozwoju.

Protektorką luteranizmu pod koniec XVI w. była królewna Anna Wazówna. Największą świątynią luterańską w Polsce jest warszawska fundacja króla Poniatowskiego. Do zbudowania kościoła św. Trójcy powołał Szymona Bogumił Zuga, ewangelika.

Ordynacja na księdza w kościele św. Trójcy

W sobotę, 7 maja 2022 r., o godz. 11.00 w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbędzie się uroczystość ordynacji na księdza dziewięciu diakonek: dk. Kariny Chwastek, dk. Małgorzaty Gaś, dk. Beaty Janoty, dk. Katarzyny Kowalskiej, dk. Wiktorii Matloch, dk. Haliny Radacz, dk. Katarzyny Rudkowskiej, dk. Izabeli Sikory i dk. Marty Zachraj-Mikołajczyk.

Transmisję nabożeństwa będzie można oglądać na kanale Youtube warszawskiej parafii.

 

 

 

Kobiety kapłanki w kościele ewangelickim

16 października 2021 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w tajnym głosowaniu opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży.

W luteranizmie diakonat jest posługą duchowną, w Polsce pełnioną zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. W Kościele pełniona jest również służba ewangelickich diakonis – sióstr żyjących w celibacie i pełniących służbę wśród potrzebujących. Obecnie jest 16 sióstr diakonis w Żeńskim Diakonacie Eben-Ezer w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim.

We wczesnych wiekach istniała w Kościele instytucja diakonis. Zachowane teksty obrzędów ich ustanowienia różnią się od obrzędów stosowanych przy wyświęcaniu mężczyzn, lecz jednocześnie przewidują m.in. nałożenie rąk przez biskupa, charakterystyczne dla święceń sakramentalnych. Z uwagi na fragmentaryczność źródeł, teologowie katoliccy nie są zgodni, czy kobiety te były faktyczne wyświęcane, czy jedynie ustanawiane do posługi.

Sprawę skomentował katolicki dziennikarz, Marek Miśko

I choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i nie wiem jakby się każdy wytężał… Nie konsekrują…bo to nie księża.

 

 

za; Luteranie.pl

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły