W 2022 roku Muzeum Narodowe w Warszawie obchodzi 160-lecie. PGE Patronem Roku Jubileuszowego

W 2022 roku Muzeum Narodowe w Warszawie obchodzi 160-lecie. W ramach obchodów jubileuszu zaprezentowana zostanie, w postaci licznych wystaw, znaczna część bogatej kolekcji Muzeum liczącej ponad 830 tysięcy dzieł sztuki. Jubileusz zainauguruje ekspozycja niedawno zakupionych dzieł Marca Chagalla oraz wystawa sztuki użytkowej z całego świata pn. „Stan rzeczy”. Patronem Roku Jubileuszowego Muzeum Narodowego w Warszawie została PGE Polska Grupa Energetyczna, która jest także Mecenasem Galerii Sztuki XIX Wieku MNW.

830 tysięcy arcydzieł polskiego i światowego formatu

Muzeum Narodowe w Warszawie to miejsce o unikalnej wartości kulturowej w skali całego kraju. Przez ponad półtora wieku istnienia, instytucja ta zgromadziła ponad 830 tysięcy arcydzieł polskiego i światowego formatu. PGE będzie patronować wszystkim wystawom i wydarzeniom, które odbędą się w tym roku.

w Muzeum w ramach Jubileuszu, w tym największej w Polsce ekspozycji dzieł Marca Chagalla, jak również wystawie zgromadzonych przez Muzeum przedmiotów z różnych stron świata „Stan rzeczy”- mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Patrona Roku Jubileuszowego. – Dzięki naszemu patronatowi, w ramach obchodów Jubileuszu zostanie udostępniony także bogaty program edukacyjno – kulturalny, który obejmie m.in. cykl lekcji muzealnych, oprowadzań, warsztatów, spacerów miejskich śladami muzeum, czy koncertów – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Od 160 lat systematycznie powiększamy zbiory MNW o kolejne, starannie wyselekcjonowane dzieła sztuki. Zgromadzona kolekcja jest świadkiem historii Muzeum, dlatego w roku jubileuszowym w sposób szczególny chcemy oddać jej głos. Obchody zainaugurujemy dwiema wystawami czasowymi ze zbiorów MNW – „Chagall” i „Stan rzeczy”. Prezentuję one dwa odmienne oblicza naszej kolekcji i jednocześnie w symboliczny sposób splatają tradycje dawnych mistrzów rzemiosła i współczesność artystów naszych czasów- mówi Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Stan rzeczy

Rzeczy zgromadzone na wystawie pochodzą z różnych epok, kultur i stron świata. Prezentowane są w układzie odpowiadającym rytmowi dnia i nocy – od porannej toalety poprzez domową rutynę aż po zabawę, odpoczynek i sen. Kształtu i funkcji wielu tych przedmiotów prawie nikt nie pamięta, podobnie jak ich nazw: szkandela, parura, lizeska, egreta, szatlenka, robdeszan. Forma pozostałych zmieniła się tak bardzo, że dziś nie umielibyśmy się nimi posłużyć – młodzi użytkownicy smartfonów zapewne nie potrafiliby zadzwonić z telefonu z 1932 roku i nie uruchomiliby powojennego projektora Bajka.

Bo otaczają nas rzeczy. Służą w codziennych czynnościach, które nie zmieniły się od tysięcy lat: wstajemy, jemy, pracujemy, bawimy się, leczymy, śpimy. Mają wpływ na nasze nawyki, zwyczaje i rytuały. Inaczej pisze się patyczkiem na glinianej tabliczce, inaczej na maszynie do pisania, a jeszcze inaczej na dotykowym tablecie. Kobieta inaczej porusza się w krynolinie i gorsecie niż we współczesnej, luźnej sukience. Rzeczy, chociaż wymyślane i wytwarzane przez człowieka, powodują nami, decydują o jakości i komforcie życia.


 

 

 

Doktor Grażyna Bastek jest kuratorem wystawy Stan Rzeczy

Chagall

Zbiór czternastu prac Marca Chagalla wykonanych na podłożu papierowym trafił do zbiorów Muzeum Narodo¬wego w Warszawie w wyniku bezprecedensowego zakupu. Dzieła pochodzą z kolekcji rodziny Chagalla, a zakupione zostały w renomowanym szwajcarskim domu aukcyjnym Kornfeld. Powstały w powojennym okresie twórczości artysty. Oddają bogactwo stosowanych przez niego technik graficznych i rysunkowych. Chagall z właściwą sobie swobodą sięgał po różne środki wyrazu, łącząc gwasz, temperę, kredkę, ołówek i kolorowy tusz. Zwraca uwagę wysoka jakość materiałów oraz doskonały stan konserwatorski wszystkich prac.


 

 


PGE będzie patronować wszystkim wydarzeniom i wystawom, które odbędą się w ramach jubileuszu w 2022 roku

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego Muzeum Narodowego w Warszawie, PGE będzie patronować wszystkim wydarzeniom i wystawom, które odbędą się w ramach jubileuszu w 2022 roku. Rozpoczną się one wystawą prac wybitnego artysty Marca Chagalla oraz wystawą „Stan rzeczy„. Latem natomiast Muzeum zaprezentuje prace Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zwiedzający będą mieli też okazję do zapoznania się z rzadko pokazywanymi numizmatami Gabinetu Monet i Medali MNW. Odbędzie się również wystawa „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880-1910„, która będzie nawiązywać do wieloletnich międzynarodowych współprac Muzeum.

Atrakcje będą dostępne także w oddziałach Muzeum Narodowego w Warszawie, czyli w Muzeum Rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Wszystkim wydarzeniom będzie towarzyszyć program edukacyjny i kulturalny upamiętniający 160 lat istnienia instytucji. Najważniejszym punktem obchodów będzie 20 maja, kiedy przypada rocznica powstania Muzeum.

PGE jest jednym z największych mecenasów kultury w Polsce

Jednym z filarów strategii sponsoringowej PGE jest wsparcie ważnych instytucji kultury. PGE współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie jest Mecenasem Galerii Sztuki XIX wieku, oraz z Zamkiem Królewskim na Wawelu, gdzie jest Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego i Nowego Skarbca Koronnego. W ostatnim czasie PGE została także Mecenasem Muzeum narodowego w Lublinie. PGE jest także Mecenasem 14 filharmonii w całej Polsce i Teatru Wielkiego w Łodzi.

 

 

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły